TECO - Automatizace - Systémoví integrátoři

Systémoví integrátoři

Firma KUFI INT s.r.o. se zabývá výrobou a obchodem v oboru tepelných čerpadel a komplexních vytápěcích systémů. Tepelná čerpadla dodává pod značkou AC Heating. Jako základnu řídicího systému používá systém Tecomat Foxtrot. Další informace na stránkých společnosti www.ac-heating.cz

Firma  se zabývá komplexní činností převážně v oblasti investiční elektrotechniky, MaR, ASŘTP projekce, výroba, opravy, montáže, prodej elektrotechnických zařízení rozvody elektrické energie technologických celků průmyslových technologií a i v budovách občanské vybavenosti - banky, nemocnice, hotely, polyfunkční domy, kanceláře atd. a dále komplexní činností ve stavebnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování a inženýrskou činností v investiční výstavbě. www.manel.cz

TECONT, s.r.o., Pardubice provádí inženýrskou a dodavatelskou činnost převážně v oblasti zásobování teplem, měření, regulaci a řízení budov a průmyslových technologií. www.tecont.cz

Společnost Lamal s.r.o. je dlouholetým partnerem firmy Teco. Široký záběr automatizačních úloh řešených systémy Tecomat včetně vizualizačních nadstaveb v systému Reliance je řadí mezi univerzální firmy schopné nabídnout zákazníkovi kvalitní řešení na míru jak v průmyslu, v měření a regulaci, teplárenství tak i v soukromém sektoru v oblasti inteligentních domů. www.lamal.cz

PROTECO s.r.o. Pardubice zajišťuje komplexní dodávky v oblasti automatizovaných řídicích systémů technologických procesů. Firma působí na českém trhu i v zahraničí při dodávkách řídicích systémů velkých technologických celků v oblasti petrochemie, potravinářské výroby, chlazení a strojních zařízení. www.proteco.cz

Společnost Sting Energo, spol. s r. o. je zkušenou aplikační firmou v oblasti měření a regulace topných zdrojů, větrání a klimatizace. Provádí rovněž projekční i revizní práce. www.stingenergo.cz

Společnost se zabývá dodávkou kompletních řešení v oblasti měření a regulace, elektro a systémů řízení technologií formou na klíč. To zahrnuje poradenskou, projektovou, montážní a inženýrskou činnost včetně zpracování SW aplikací a vizualizací. www.sumosro.cz

Společnost GEOVAP, spol. s r.o. se zaměřuje na systémovou integraci v oblasti pokročilého zpracování grafických dat, vývoje grafických informačních systémů a průmyslové automatizace. GEOVAP, spol. s r.o. je součástí skupiny Teco Group. Projekty v oblasti průmyslové automatizace, technologického řízení procesů a automatizace budov jsou realizovány na bázi firemního vizualizačního systému kategorie SCADA/HMI - Reliance. V rámci systému Tecomat Foxtrot poskytuje GEOVAP nejen dodávky HW, ale také předprojektovou přípravu, kvalifikovanou technickou podporu a vývoj aplikačního a vizualizačního SW dle přání zákazníka. www.geovap.czwww.reliance.cz

Firma provádí projekční a montážní práce v oblasti automatizace, měření a regulace, dodávky silnoproudých elektroinstalací, dodávky vzduchotechniky a klimatizace. www.evcomp.cz

Firma Microcomp, spol. s r.o. působí jako systémový integrátor v oboru průmyslové automatizace a techniky budov. Značné zkušenosti má s aplikacemi vzduchotechniky, řízení zdrojů tepla, pneudopravníků, řízení potravinářských a zemědělských technologií. www.microcomp.sro.cz

Firma TENAUR s.r.o. se zabývá výrobou, dodávkami a správou tepelných čerpadel. Jako základnu řídicího systému svých čerpadel používá systém Tecomat Foxtrot. Další informace na stránkých společnosti www.tenaur.cz

Společnost se zabývá mimo jiné dodávkou komplexních řešení v oblasti e-mobility, zejména dobíjecí infrastruktury. Zajišťují regulaci dobíjecího výkonu v závislosti na dostupném příkonu. Jejími nejvýznamnějšími zákazníky v této oblasti jsou automobilky, velká office centra a bytové domy. Dále pro své zákazníky řeší také kompletní energetický management dle ISO 50 001 včetně regulace ¼hodinového maxima. Pro své realizace v Čechách a na Slovensku využívá systém Tecomat Foxtrot.

www.pre.cz