TECO - Automatizace - Programování PLC

 

Programování PLC

Tecomaty jsou volně programovatelné řídicí systémy kategorie PLC, která je řízena normou IEC/EN/ČSN 61131, která v Evropské Unii patří mezi normy harmonizované. Samotného programování se týká část IEC 61131-3. Definuje dva textové jazyky IL (Instruction List) a ST (Structured Text), dva grafické LD (Ladder Diagram) a FBD (Functional Block Diagram) a také SFC (Sequential Flow Chart) zápis programu s důrazem na definice přechodů programu mezi jednotlivými stavy.

K programování Tecomatů slouží integrovaný programovací, inženýrský a servisní nástroj Mosaic. Je spustitelný pod Windows. Umožňuje programování připojeného PLC, simulaci a krokování bez připojeného PLC. Pokud je počítač s Mosaicem zapojen v síti LAN s přístupem do internetu, lze se přes ni a přes komunikační službu TecoRoute připojit k jakémukoliv Tecomatu ve světe a diagnostikovat funkci, případně PLC přeprogramovat. Mosaic obsahuje řadu dalších nástrojů usnadňující a zrychlující práci programátora, jako WEB maker, Panel Maker, Graph Maker a další silné ladicí utility.