TECO - Automatizace - Detail

 

Monitoring spotřeby elektrické energie a vody v mešitě

Popis reference

Řídicí systém Tecomat Foxtrot byl implementován v mešitě Al-Mhrmi v Abu Dhabi za účelem podrobného monitoringu spotřeby elektrické energie, spotřeby vody a přítomnosti CO2.

Spotřeba elektrické energie je měřena s pomocí 17 elektroměrů a spotřeba vody s pomocí 6 vodoměrů. Nachází se zde také 10 senzorů pro monitoring CO2. Pro nejvyšší úroveň monitoringu zde byl implementován systém SCADA Reliance.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot monitoruje a řídí všechny elektrické okruhy v mešitě a umožňuje archivaci různých informací o spotřebě elektrické energie za různá časová období. A to jak o celkové spotřebě, tak spotřebě z vybraných elektroměrů.

Spotřebu vody měřenou 6 vodoměry si může správce budovy zobrazit přehledně v jednom okně na monitoru. Systém mu dle zvolených parametrů vypočítá spotřebu vody v různých částech mešity za různá časová období.

Služby a použité technologie