TECO - Automatizace - Detail

 

Regulace elektrického vytápění výrobního objektu u Jeseníku

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Regulace elektrického vytápění výrobního objektu u Jeseníku
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: Tefora s.r.o.

V roce 2014 realizovala Tefora s.r.o. systémem Tecomat Foxtrot řízení elektrického vytápění ve výrobním objektu nedaleko města Jeseník. Objekt je vytápěn stropními elektrickými sálavými panely a některé výrobní místnosti se využívají jen nárazově.
Základní požadavky klienta zahrnovaly

  • komfortní ovládání z počítače v kanceláři vedoucího provozu bez nutnosti procházet rozsáhlý objekt,
  • vzdálený dohled a řízení vytápění přes internet z mobilního telefonu,
  • zamezit nekontrolované manipulaci s termostaty,
  • získat data pro analýzu efektivnosti vytápění.

Topné panely v 11 topných zónách jsou ovládány stykači v pobočných el. rozvaděčích. K řízení stykačů slouží reléové výstupy systému Foxtrot na centrální jednotce CP-1016 a modulech C-OR-0008M.  Teploty v zónách měří běžná odporová teplotní čidla svedená na vstupy na CP-1016.

Pro každou topnou zónu je k dispozici samostatný týdenní topný program s možností až 5 změn topného režimu v každém dni. Alternativně je možné určitou topnou zónu nebo skupinu zón (celý objekt, jen 1NP, jen 2NP) přepnout trvale do určitého režimu (Komfort, Standard, Útlum nebo Ochrana).

Pro případ nemožnosti ovládání webovými stránkami (při výpadku lokální sítě apod.) je realizováno i ovládání regulace pomocí tlačítek a displeje přímo na centrální jednotce.

Foxtrot dále zajišťuje reakci elektrického topení na signál HDO a vyhřívání chrliče dešťové vody podle venkovní teploty.
Pro optimalizaci nastavení časových programů a následnou analýzu nákladů na vytápění bylo realizováno i periodické logování stavu teplot a vytápění jednotlivých zón.

Do budoucna se plánují další funkce automatizace, jako např. krátkodobé vypnutí elektrického topení po dobu náběhové proudové špičky při spouštění výrobních technologií.

Služby a použité technologie