TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení systému vytápění, klimatizace a osvětlení - Sportovní hala Pohořelice

Popis reference

Řídicí systém

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je decentralizovaný a instalovaný ve třech rozváděčích, které jsou rozmístěny v různých částech objektu. PLC pro řízení přípravy vody a PLC pro řízení dvou vzduchotechnických jednotek spolu komunikují prostřednictvím sítě PLCNet. Hlavní rozváděč je osazen HMI panelem, který slouží pro lokální ovládání.

Řídicí systém řídí následující technologie:

  • tepelná čerpadla ROBUR
  • přípravu a distribuci teplé vody
  • vzduchotechnickou jednotku Atrea DUPLEX 8000 Roto-N (prostor haly)
  • vzduchotechnickou jednotku Atrea DUPLEX 4500 MultiEco (klubovna, bufet, posilovna, šatny)
  • osvětlení haly prostřednictvím předřadníků DALI (možnost nastavovat scény)
  • spotřebu plynu, vody a tepla (komunikace M-Bus)

Pro centrálné dohled a řízení je použit dispečerský počítač, který je umístěn v prostoru vrátnice. Na něm je nainstalován SCADA/HMI systém Reliance, jehož úkolem je získávání dat z jednotlivých PLC a jejich zobrazení v přehledných grafických schématech tak, aby obsluha byla okamžitě informována o stavu řízených technických zařízení.

Veškerá provozní data jsou ukládána do databáze, součástí projektu je i detailní archivace energií.

Služby a použité technologie