TECO - Automatizace - Detail

 

Systém Foxtrot v tepelných čerpadlech ACOND pro bytové domy

Popis reference

  • Země: Český republika, Milevsko
  • Název akce: Systém Foxtrot v tepelných čerpadlech pro bytové domy - Bytový dům Milevsko
  • Rok realizace: 2012
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: ACOND a.s.

Společnost ACOND a.s. přináší zákazníkům již čtyři desetiletí zkušenosti v oboru vysoce pokročilých technických řešení vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Každý detail je promyšlen a zpracován s nejvyššími nároky na spolehlivost, kvalitu a snadný servis.

Společnost ACOND je naším OEM partnerem, používajícím pro řízení svých tepelných čerpadel náš řídicí systém Tecomat Foxtrot. S výhodou využívá možnosti volného programování, tvorbu vlastního uživatelského grafického rozhraní i dálkový dohled a servis prostřednictvím služby TecoRoute.

Společnost ACOND nabízí mimo běžných tepelných čerpadel také poěmrně unikátní řadu tepelných čerpadel pro bytové domy, která umožňuje jejim obyvatelům výrazně snížit náklady na vytápění.

Jednou z realizací takového tepelného čerpadla je instalace v bytovém domě v Milevsku. V roce 2012 se kompletně odpojil od CZT dům se 40 byty. Odpojení od CZT neproběhlo bez odporu, místí teplárna přišla se znaleckým posudkem, že cena tepla z tepelných čerpadel bude 600,- Kč/GJ. Teplárna se znalcem se však nečekaně zmýlili, cena tepla včetně plateb za jističe vychází například za rok 2014 na 284,- Kč/GJ. Nyní dokonce došlo na zateplení střechy, což by mělo vést k dalšímu snížení ceny za GJ.

Obyvatelé panelového domu nešetří jen na poloviční ceně tepla, další nemalé úspory byly dosaženy odstraněním ztrát tepla na cirkulaci teplé vody z výměníkové stanice, spotřeba se snížila. Tyto ztráty nyní nejsou, teplo se vyrábí přímo v domě. Protože byla použita ověřená česká tepelná čerpadla přímo pro panelové domy konstruovaná, nikoliv venkovní jednotky od klimatizací, jsou dosažené úspory vysoké a zařízení jsou téměř bezhlučná.

Tento panelový dům s tepelným čerpadlem navštívil se zvědavostí i ministr životního prostředí. 

Podle informací předsedy SVJ ing. Vaněčka platili v roce 2014 za teplo v největších bytech 4+1 v průměru méně než 2.700,- Kč ročně. 

Služby a použité technologie