TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení vytápění rodinného domu systémem Tecomat Foxtrot

Popis reference

  • Země: Česká republika, Troubsko
  • Název akce: Topný systém v rodinném domě
  • Rok realizace: 2013
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: Axomer, Petr Postránecký

Vytápění s využitím více zdrojů energie. Cílem je automatické spuštění a řízení systému ÚT, s akumulací přebytků výkonu kotle na TP. V tomto případě je primární zdroj vytápění kotel na tuhá paliva, který energii akumuluje do dvou 1000l nádrží. Odtud je teplá voda distribuována podle požadavku systému (topit podle venkovní teploty) do dvou topných větví přes třícestné ventily (řízené PID).Těmi je výstupní teplota vody do radiátorů regulována a řízena ekvitermní regulací (dle ekvitermní křivky). Jako záloha je použit elektrokotel. Řízení výkonu elektrokotle je regulováno spínáním topných tyčí dle PID. Systém samozřejmě hlídá poruchové a poplachové stavy (přetopení, nízká teplota aku atd.), v případě potřeby zašle SMS a e-mail zprávu.

Videoprezentace

Služby a použité technologie