TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení procesu sušení jablečného odpadu - Mukačevo, Ukrajina

Popis reference

  • Země: Ukrajina
  • Název akce: Řízení procesu sušení jablečného odpadu  - Mukačevo, Ukrajina
  • Rok realizace: 2011
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: ČP Profikom

V roce 2011 byl náš systém Tecomat Foxtrot nasazen ve městě Mukačevo na Ukrajině v závodě na výrobu jablečného moštu, konkrétně v lince na zpracování jablečného odpadu pro řízení procesu sušení jablečného odpadu.

V procesu moštování jablek vzniká jako odpad pevná část moštovaných jablek. V roce 2011 byla dána do provozu linka na sušení tohoto odpadu, který se dále využívá pro výkrm skotu. 

Řízení procesu sušení je vztaženo především na dodržování a korekturu teplot na vstupu a výstupu ze sušícího bubnu. Současně s tím je řízen proces dodávky paliva a potřebná kvalita směsi vzduchu do prostoru hoření směsi. Do celého systému řízení a monitoringu procesu je zakomponováno hlídání kritických údajů čidel bezpečnosti ve vlastní sušící lince a rovněž v celém objektu.

Použito je zde PLC Tecomat Foxtrot CP-1005 a frekvenční měniče LS (RS-485)

Projekt řízení sušící linky realizovala společnost „ČP Profikom“ v roce 2011, Ing. Ruslan Lotocký a Ing. Dmitrij Kravavič.

Služby a použité technologie