TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení technologií farmy Okluky

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řízení technologií farmy Okluky
  • Realizace: Farmtec a.s.
  • Rok realizace: 2015
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic

Společnost Farmtec a.s. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti investic do zemědělství - především v živočišné výrobě a v obnovitelných zdrojích energie, projektováním a realizací farem, stájí, velkovýkrmen včetně řízení celého procesu životního cyklu velkochovů zvířat na maso, mléko apod. Pro řízení svých realizací si vybrali náš řídicí systém Tecomat Foxtrot s nímž již zrealizovali celou řadu velkochovů v tuzemsku i v zahraničí.

Z jejich realizací můžeme zmínit například Farmu Okluky, Dolní Němčín, kde jsou dva samostatné provozy – výkrmová hala kuřat a farma skotu.

Ve výkrmové hale je systémem Foxtrot řízeno osvětlení, automatické dávkování krmení, dodávka napájecí vody a turnusový režim výkrmny. Tím je zajištěno automatické střídání režimu den/noc několikrát během 24 hodin pro urychlení přírůstků masa, dále zvětšování krmných dávek a napájecí vody tak, aby potřeba odpovídala stáří kuřat v rámci jejich chovného cyklu. Na farmě skotu řídí systém Foxtrot obdobné procesy, doplněné navíc o řízení tepelné pohody a rosení skotu. 

Služby a použité technologie