TECO - Automatizace - Detail

 

Vizualizace a archivace dat z přepočítávačů a chromatografů na hraniční předávací stanici plynovodu Gazela - Brandov, Česká republika

Popis reference

  • Země: Česká republika, Brandov
  • Název akce: Vizualizace a archivace dat z přepočítávačů a chromatografů na hraniční předávací stanici plynovodu Gazela
  • Realizace: GEOVAP, spol. s r.o.
  • Rok realizace: 2012
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP-1000
  • Programové vybavení: Mosaic, Integrovaný web server, 2x Reliance 4 Control Server 250 bodů, 2x Reliance 4 Web Client

Tecomat Foxtrot použit jako datalogger při vizualizaci a zpracování dat na předávací stanici plynovodu Gazela v Brandově

V roce 2009 nastala díky neshodám mezi Ukrajinou a Ruskem plynová krize díky pozastaveným dodávkám plynu. Následně se rozhodlo o vybudování plynovodu Gazela, čímž se zrušila závislost České republiky na dodávkách přes Ukrajinu. Plynovod Gazela se u obce Brandov spojuje s německým plynovodem Opal.

Celou předávací stanici, jakož i systém sběru a archivace dat na předávací stanici v Brandově provozuje společnost NET4GAS, s.r.o., která provozuje na českém území více než 3600 km plynovodů. Požadované řešení dodala firma GEOVAP, spol. s r.o.

K vizualizaci byl použit SCADA systém Reliance, který na dvou dotykových panel PC komunikuje s naším PLC Tecomat Foxtrot CP-1000. Ten je vybaven SD kartou, na niž jsou ukládána data pro archivaci po dobu více než jednoho roku. Současně jsou data za posledních 14 dní uložena v remanentní paměti PLC tak, aby nedošlo ke ztrátě dat při výměně SD karty.

Podle požadavku zákazníka byl navržen uživatelský program pro obsluhu periferií i správu dat. Systém Reliance umožňuje pracovníkům NET4GAS v Praze vzdáleně monitorovat odběry plynu pomocí modulů Reliance Web Client.

Podrobný popis řešení naleznete na webu www.reliance.cz.

Služby a použité technologie