TECO - Automatizace - Příručky pro projektanty

 

Příručky pro projektanty

Knihovna prvků Tecomat pro program SchemataCAD

Zveřejňujeme aktualizované vydání knihovny bloků Foxtrot, CFox, RFox pro SW SchémataCAD, který je určený pro kreslení elektrotechnických schémat. WEB stránky tohoto CAD programu: www.elmer.cz 

Knihovna Teco_2020-10_00.kni [KNI, 6.1 MB]

Vzorový projekt instalace systému Foxtrot do RD

poskytla firma ActiveHouse

Vzorový projekt systémové instalace pro rodinný dům:
Vzorový projekt pro RD PDF [ZIP, 7.2MB]
Vzorový projekt pro RD DWG [DWG, 1.6MB]
Projekt podle tohoto vzoru si můžete objednat u firmy ActiveHouse

Kontrolní list - rychlé stanovení orientační ceny HW pro inteligentní dům

Připravili jsme pro vás tzv. kontrolní listy, které by měly pomoci projektantům v dialogu s koncovým zákazníkem nebo koncovým zákazníkům přímo při prvotní specifikaci požadavků na funkce, které jsou požadovány při realizaci tzv. inteligentního domu. Tabulka k vyplnění  se orientuje na základní funkce a dává i možnost individuálního rozšíření. Je k dispozici jak ve .pdf k vytištění a ručnímu vyplnění, tak i ve formátu .xls pro vyplnění v počítači. Tato tabulka provádí některé automatické součty, takže lze pomocí ní určit předběžnou cenu HW požadované sestavy.

Místnost [PDF, 53KB]
Tabulka k popisu místnosti nebo jiného objektu s vyznačením půdorysu, textovám popisem požadavků a zaškrtávací tabulkou požadavků na funkce a vybavení v každé místnosti.

Dům [PDF, 60KB]
Tabulka k popisu centrálních funkcí v domě nezávislých na konkrétním vybavení jednotlivých místnosti, k přepisu jednotlivých sběrnicových i bezdrátových modulů ze všech místností do jediné tabulky, která umožní zkalkulovat výslednou cenu. Poslední strana obálky slouží ke kalkulaci centrálních modulů, napájecích zdrojů, přepěťových ochran a centrálních komunikačních modemů.

Návrhový list foxtrot [XLS, 345KB]
Tabulka v MS Excel, která je zdrojem výše uvedených tiskových sestav. Lze do  ní přímo vepisovat odpovědi a počty jednotlivých modulů a jejich aktuální ceny.

Doporučené

Videozáznam kurzu pro projektanty