TECO - Automatizace - Příručky pro projektanty

 

Příručky pro projektanty

Tecomat Foxtrot CAD značky

Pro projektanty jsou připraveny značky jednotlivých modulů ve formátech .dwg a .dxf. Všechny značky včetně přehledových indexů jsou k dispozici v komprimovaném formátu .zip. K rychlému náhledu jsou k dispozici indexy ve formátu .pdf

CAD značky [PDF, 17.10.2019, 4.3 MB], CAD značky komplet [ZIP, 17.10.2019, 24.7 MB]  

Knihovna prvků Tecomat pro program SchemataCAD

Zveřejňujeme aktualizované vydání knihovny bloků Foxtrot, CFox, RFox pro SW SchémataCAD, který je určený pro kreslení elektrotechnických schémat. WEB stránky tohoto CAD programu: www.elmer.cz 

Knihovna Teco 2016-04.kni [KNI, 1.5 MB]

Vzorový projekt instalace systému Foxtrot do RD

poskytla firma ActiveHouse

Vzorový projekt systémové instalace pro rodinný dům:
Vzorový projekt pro RD PDF [ZIP, 7.2MB]
Vzorový projekt pro RD DVG [DVG, 1.6MB]
Projekt podle tohoto vzoru si můžete objednat u firmy ActiveHouse

Kontrolní list - rychlé stanovení orientační ceny HW pro inteligentní dům

Připravili jsme pro vás tzv. kontrolní listy, které by měly pomoci projektantům v dialogu s koncovým zákazníkem nebo koncovým zákazníkům přímo při prvotní specifikaci požadavků na funkce, které jsou požadovány při realizaci tzv. inteligentního domu. Tabulka k vyplnění  se orientuje na základní funkce a dává i možnost individuálního rozšíření. Je k dispozici jak ve .pdf k vytištění a ručnímu vyplnění, tak i ve formátu .xls pro vyplnění v počítači. Tato tabulka provádí některé automatické součty, takže lze pomocí ní určit předběžnou cenu HW požadované sestavy.

Místnost [PDF, 53KB]
Tabulka k popisu místnosti nebo jiného objektu s vyznačením půdorysu, textovám popisem požadavků a zaškrtávací tabulkou požadavků na funkce a vybavení v každé místnosti.

Dům [PDF, 60KB]
Tabulka k popisu centrálních funkcí v domě nezávislých na konkrétním vybavení jednotlivých místnosti, k přepisu jednotlivých sběrnicových i bezdrátových modulů ze všech místností do jediné tabulky, která umožní zkalkulovat výslednou cenu. Poslední strana obálky slouží ke kalkulaci centrálních modulů, napájecích zdrojů, přepěťových ochran a centrálních komunikačních modemů.

Návrhový list foxtrot [XLS, 345KB]
Tabulka v MS Excel, která je zdrojem výše uvedených tiskových sestav. Lze do  ní přímo vepisovat odpovědi a počty jednotlivých modulů a jejich aktuální ceny.

Doporučené

Videozáznam kurzu pro projektanty