TECO - Automatizace - Příručky SW

 

Příručky SW

MOSAIC - PŘEHLED CCA 560 FUNKCÍ A FUNKČNÍCH BLOKŮ

Provedli jsme sčítání volitelných SW knihoven poslední instalace Mosaicu a přitom provedli i aktualizaci odkazů na dokumentaci každého funkčního bloku a každé funkce. Jejich přehled k květnu 2015 je dále v článku.

Zobrazit přehled

Aplikační profil - nástroj pro řízené licencování aplikačních programů v Tecomatech

Aplikační profil je procedura a nástroj podporovaný firmwarem centrálních modulů Tecomatů řad Foxtrot a TC700 pro řízené licencování běhu vybraných programů a funkčních bloků na konkrétním centrálním modulu. Tento nástroj je využit např. pro tzv. Single Licence Mosaicu, kde se aplikační profil v konkrétním Tecomat využívá místo HW USB klíče. V závěru roku jsme rozšířili možnost nahrát klíč nejen ve výrobním závodě, ale u zákazníka.

Zobrazit aplikační profil

Programování v Mosaic

Nástroj WebMaker

[pdf, 1 MB]

Nástroj Datalogger

[pdf, 679 kB]

Nástroj GraphMaker

[pdf, 72 kB]

Nástroj PIDMaker

[pdf, 457 kB]

ON-LINE změna programu

[pdf, 640 kB]

Knihovny pro Mosaic

Knihovny I - Standardní a systémové funkce a služby

Knihovny II - Regulace, Řízení budov

Knihovny III - Komunikační funkce a služby

Knihovna BoseAudioLib

[pdf, 251 kB]

Knihovny IV - Komunikační se zařízeními třetích stran

SolarMonitor

[pdf, 566 kB]

TecoRoute

Služba TecoRoute

[pdf, 1 MB]