TECO - Automatizace - Aplikační profil - nástroj pro řízené licencování aplikačních programů v Tecomatech

 

Aplikační profil - nástroj pro řízené licencování aplikačních programů v Tecomatech

Aplikační profil je procedura a nástroj podporovaný firmwarem centrálních modulů Tecomatů řad Foxtrot a TC700 pro řízené licencování běhu vybraných programů a funkčních bloků na konkrétním centrálním modulu. Tento nástroj je využit např. pro tzv. Single Licence Mosaicu, kde se aplikační profil v konkrétním Tecomat využívá místo HW USB klíče. V závěru roku jsme rozšířili možnost nahrát klíč nejen ve výrobním závodě, ale u zákazníka.

Aplikační   profily   nejsou   podporovány   na   systémech   TC-650,   u   systému   TC700   nelze aplikační profil použít s procesorovými moduly CP-7002, CP-7003 a CP-7005.

Aplikační profil je forma licence, která je potřebná pro běh některých knihoven a programů na konkrétním základním modulu PLC Tecomat. Tato licence je vždy určená pro konkrétní PLC a je uložená v PLC. Standardně je PLC dodáván bez aplikačních profilů. Ty je nutné objednat zvlášť. Pokud je objednávka aplikačního profilu součástí objednávky PLC, pak bude aplikační profil uložen do konkrétního PLC přímo ve výrobním závodě Teco a.s. a dodaný PLC bude tedy vybaven
objednanými aplikačními profily.
Pro uložení aplikačního profilu do PLC Foxtrot je třeba, aby byl firmware PLC minimálně v7.3 a verze systémových web stránek 1.9 a vyšší. Aplikační profily nejsou podporovány na systémech TC-650, u systému TC700 nelze aplikační profil použít s procesorovými moduly CP-7002, CP-7003 a CP-7005.

Aplikačním profilem lze také dodatečně vybavit již dodaný PLC systém. V tomto případě je nutné uvést do objednávky aplikačního profilu také výrobní číslo a typ centrální jednotky, pro kterou bude aplikační profil určen. Je třeba uvést i e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán soubor s požadovaným aplikačním profilem. Tento soubor lze pak přes systémovou web stránku uložit do PLC systému (viz návod v příručce).

aplikační profil