TECO - Automatizace - Firmware Updater

 

Firmware Updater

Funkce Program po zadání IP adresy PLC Tecomat provede skenování základního modulu a všech připojených periferií na sběrnicích TCL2/TCL3 a CIB a zjistí verzi jejich firmwarů a porovná je s aktuálními dostupnými verzemi. Poté provede automaticky upgrade všech potvrzených modulů.
Program je určen pro všechny moduly systémů Tecomat Foxtrot a Tecomat TC800. Dále také pro centrály CU2-01 a MI2-02 systému iNELS 2 a pro všechny sběrnicové moduly systému iNELS 2, jejichž firmware je dílem firmy Teco a.s.
Operační systém Windows 11, 10, 8.x, 7

Firmware Updater je nástroj pro správu softwarového vybavení v PLC zařízeních typu Tecomat Foxtrot komunikujících po síti Ethernet. Pomocí tohoto nástroje lze jednoduše měnit verze firmwarů centrálních jednotek Foxtrot i k nim připojených periferních modulů na komunikačních sběrnicích TCL2/TCL3 nebo CIB.

Díky nově zavedenému systému deskriptorů aplikace umožňuje přehledné zobrazení kompletní sestavy PLC systému formou stromové struktury, což uživateli umožní lepší orientaci při aktualizaci firmwaru vybraného zařízení.

Vše je doplněno informativními texty a obrázky. Kromě zobrazení PLC sestavy ve formě stromové struktury je uživateli nabízena možnost vygenerování kompletního seznamu možných aktualizací firmwaru v celém PLC systému, kdy jedním stiskem tlačítka lze následně provést jejich upgrade na nejnovější dostupnou verzi.

Přístup k novým verzím firmwaru a jiných souborů vydávaných společností Teco a.s. pak zajišťuje systém aktualizací, který na oficiálním FTP serveru společnosti získává informace o nově vydaných verzích. Firmwary a další potřebné soubory se z FTP serveru stahují v kompletních sadách přímo do počítače, což uživateli dává jistotu, že po úspěšné aktualizaci bude mít k jakémukoliv z těchto souborů přístup i v offline režimu.

Představení programu

Firmware Updater - Nástrojová lišta

Nástrojová lišta programu napovídá o 3 základních funckích programu Firmware Updater:

  1. Scanování konfigurace konkrétního zapojení aplikace s Tecomatem a její případné vymazání nebo export do textového souboru.
  2. Ovládání chodu PLC : Zastav, Start, Reset.
  3. Ověření nových dostupných firmwarů na serveru Teco a jejich případné stažení do počítače pro použití bez připojení na Internet.
Po stažení je konfigurace PLC Tecomat zobrazena v přehledné stromové struktuře:

Firmware Updater - stromová struktura aplikace

Všechny automaty dostupné v konkrétní síti LAN se zobrazí v grafickém přehledu. Černobíle jsou zobrazeny ty automaty, které komunikují se aplikací s vyšší prioritou. např. Mosaic.

Firmware Updater - seznam všech centrálních modulů v síti

Po spuštění automatické aktualizace všech modulů na TC2 nebo CIB je vidět průběh aktualizace přehledně v tabulce:

Firmware Updater - Tabulka s průběhem aktualizace firmwaru

Na novinky ve firmwarech je uživatel upozorněn ve vyskakovacím okně. Poté si může ze serveru Teco stáhnout novinky pouhým stisknutím tlačítka:

Firmware Updater - Upozornění na existenci nového firmware na serveru
Firmware Updater - staření noého firmwaru ze serveru