TECO - Automatizace - OSCAT BASIC

 

OSCAT BASIC

OSCAT BASIC v3.33 - Open source knihovna s 560 funkcemi portována do Mosaicu

Portovali jsme pro vás základní knihovnu OSCAT Basic 3.33. Knihovna má 26 kapitol a v nich celkem 560 funkcí.  Dokumentace je dostupná v angličtině nebo v němčině . Knihovna je v Mosaicu podporována od verze 2015.2. Není přímo součástí instalace Mosaicu a je třeba si ji přiinstalovat samostatně. Přeložená knihovna ve formátu .mlb včetně všech dalších relevantních souborů je ke stažení zde: OSCAT_BASIC_v3.33.zip
OSCAT je zkratka „ Open Source Community for Automation Technology “. Tato komunita vytvořila Open Source Library - knihovnu s otevřeným zdrojovým kódem založenou na standardu IEC 61131-3. Cílem bylo vytvořit knihovnu, která není závislá na funkcích výrobce PLC systému a je snadno přenositelná pro všechna PLC, která jsou kompatibilní se standardem IEC 61131-3. Popis portace knihovny OSCAT pro Mosaic v češtině je zdeV angličtině zde. Komunita má vlastní webové stránky www.oscat.de.

Název kapitoly/funkcestranaPopis funkce
1. Legal 17  
1.1. Disclaimer 17  
1.2. License Terms 17  
1.3. Registered trademarks 17  
1.4. Intended Use 18  
1.5. Other 18  
2. Introduction 19  
2.1. Objectives 19  
2.2. Conventions 20  
2.3. Test environment 21  
2.4. Global constants 22  
2.5. Releases 23  
2.6. Support 23  
3. Data types of the OSCAT Library 24  
3.1. CALENDAR 24  
3.2. COMPLEX 25  
3.3. CONSTANTS_LANGUAGE 25  
3.4. CONSTANTS_LOCATION 26  
3.5. CONSTANTS_MATH 26  
3.6. CONSTANTS_PHYS 27  
3.7. CONSTANTS_SETUP 27  
3.8. ESR_DATA 28  
3.9. FRACTION 28  
3.10. HOLIDAY_DATA 28  
3.11. REAL2 31  
3.12. SDT 31  
3.13. TIMER_EVENT 32  
3.14. VECTOR_3 32  
4. Other Functions 33  
4.1. ESR_COLLECT 33 ESR_collect collects esr data from up to 8 esr_mon modules and stroes them in an output array.
4.2. ESR_MON_B8 35 ESR_mon_B8 monitores up to 8 binary inputs and reports changes with time stamd and adress label.
4.3. ESR_MON_R4 35 ESR_mon_R4 monitores up to 4 Real inputs and reports changes with time stamd and adress label.
4.4. ESR_MON_X8 36 ESR_MON_X8 is a status and error collector.
4.5. OSCAT_VERSION 37 oscat_version returns the version number in dword format
4.6. STATUS_TO_ESR 38 status_to_esr creates esr data from a status byte.
5. Mathematics 39  
5.1. ACOSH 39 this function calculates the arcus cos hyperbolicus
5.2. ACOTH 39 this function calculates the arcus cotangens hyperbolicus
5.3. AGDF 39 this function calculates the inverse Gudermannian function.
5.4. ASINH 40 this function calculates the arcus sin hyperbolicus
5.5. ATAN2 40 this function calculates the angle in a coordinate system in rad.
5.6. ATANH 41 this function calculates the arcus tangens hyperbolicus
5.7. BETA 41 this function calculates the beta function for real number > 0.
5.8. BINOM 42 this function calculates the binomialkoefficient (N over k)
5.9. CAUCHY 42 this function calculates the Cauchy distribution function
5.10. CAUCHYCD 43 this function calculates the Cauchy distribution function
5.11. CEIL1 43 This is a rounding function which returns the smallest possible integer which is greater or equal to X.
5.12. CEIL2 44 This is a rounding function which returns the smallest possible integer which is greater or equal to X.
5.13. CMP 44 this function checks two inputs x and y if they are identical with the first N digits
5.14. COSH 45 this function calculates the cos hyperbolicus
5.15. COTH 45 this function calculates the cotangens hyperbolicus
5.16. D_TRUNC 46 d_trunc truncates a real to a dint 1.5 will be 1 and -1.5 will be -1
5.17. DEC1 46 This is a decrement function which decrements the variable X by 1 and if 0 is reached, it begins with N-1 again.
5.18. DEG 46 this function converts degrees into Radiant
5.19. DIFFER 47 this function checks if in1 differs more then x from in2
5.20. ERF 47 this function calculates the erf (error) function.
5.21. ERFC 48 this function calculates the inverse erf (error) function.
5.22. EVEN 48 this function chacks an input for even  value
5.23. EXP10 49 this function calculates the exponent to the basis 10
5.24. EXPN 49 this function calculates X to the power of N (Y = X^N) whilke N is an integer
5.25. FACT 49 this function calculates the factorial of x
5.26. FIB 50 this function calculates the fibonacci sequence
5.27. FLOOR1 50 This is a rounding function which returns the biggest possible integer which is less or equal to X.
5.28. Floor2 51 This is a rounding function which returns the biggest possible integer which is less or equal to X.
5.29. FRACT 51 this function returns the fraction of a real number
5.30. GAMMA 52 this function calculates the stirling function which is an approximation for the gamma function
5.31. GAUSS 52 this function calculates the gaussian density function
5.32. GAUSSCD 53 this function calculates the gaussian cumulative distribution function
5.33. GCD 53 this function calculates the gretaest common divisor of two numbers A and B
5.34. GDF 54 this function calculates the Gudermannian function.
5.35. GOLD 54 this function calculates the golden function.
5.36. HYPOT 55 this function calculates the pythagorean function
5.37. INC 55 This is a increment function which increments the input X by the value D and compares the result with M.
5.38. INC1 56 This is a increment function which increments the variable X by 1 and if N is reached, it begins with 0 instead of N again.
5.39. INC2 56 This function increments the input X by the value D and compares the result with U.
5.40. INV 57 This function calculates the result of 1 / X
5.41. LAMBERT_W 58 this function calculates the lambert_w function.
5.42. LANGEVIN 58 this function calculates the langevin function
5.43. MAX3 59 this function returns the highest of 3 real values
5.44. MID3 59 returns the mid value of 3 real inputs.
5.45. MIN3 60 this function returns the lowest of 3 real values
5.46. MODR 60 this is a modulo funtion for real numbers
5.47. MUL_ADD 61 this function multiplies an input X with K and adds Offset O to the result.
5.48. NEGX 61 This function returns -X
5.49. RAD 61 this function converts Radiant to degrees
5.50. RDM 62 this function calculates a pseudo random number
5.51. RDM2 62 this function calculates an integer pseudo random number
5.52. RDMDW 63 this function calculates a DWORD pseudo random number.
5.53. REAL_TO_FRAC 64 this function calculates the closest fraction for a real number
5.54. RND 64 this function rounds a real down to n digits total.
5.55. ROUND1 65 this function rounds a real down to n digits behind the comma.
5.56. SGN 65 sgn returns 0 when X = 0 , -1 when X < 1 and +1 when X > 1
5.57. SIGMOID 66 this function calculates the sigmoid function
5.58. SIGN_I 66 this function return true if the integer input is negative
5.59. SIGN_R 67 this function return true if the real input is negative
5.60. SINC 67 this function calculates the sinc function.
5.61. SINH 67 this function calculates the sin hyperbolicus
5.62. SQRTN 68 this function calculates the nth root function of X according to the formula sqrtn = x^(1/n).
5.63. TANC 68 this function calculates the tanc function.
5.64. TANH 69 this function calculates the tangens hyperbolicus
5.65. WINDOW 69 this checks a signal if the signal is between the upper and lower limit
5.66. WINDOW2 69 this checks a signal if the signal is between the upper and lower limit including the two limits
6. Arrays 71  
6.1. _ARRAY_ABS 71 this function will calculate the absolute value of each element of the array and stroe the result instead of the element.
6.2. _ARRAY_ADD 71 this function will add an offset X to each element of the array and stroe the result instead of the element.
6.3. _ARRAY_INIT 72 this function will initialize a given array with a value init.
6.4. _ARRAY_MEDIAN 73 this function will calculate the median of a given array.
6.5. _ARRAY_MUL 73 this function will multiply each element of the array and stroe the result instead of the element.
6.6. _ARRAY_SHUFFLE 74 this function will randomly shuffle the elements of an array
6.7. _ARRAY_SORT 75 this function will sort a given array.
6.8. ARRAY_AVG 76 this function will calculate the average of a given array.
6.9. ARRAY_GAV 76 this function will calculate the geometric average of a given array.
6.10. ARRAY_HAV 77 this function will calculate the harmonic average of a given array.
6.11. ARRAY_MAX 77 this function will calculate the max value of a given array.
6.12. ARRAY_MIN 78 this function will calculate the min value of a given array.
6.13. ARRAY_SDV 79 this function will calculate the standard deviation of a given array.
6.14. ARRAY_SPR 79 this function will calculate the spread of a given array.
6.15. ARRAY_SUM 80 this function will calculate the sum of a given array.
6.16. ARRAY_TREND 81 this function will calculate the trend of a given array.
6.17. ARRAY_VAR 81 this function will calculate the variance of a given array.
6.18. IS_SORTED 82 this function will return true if the given array is sorted in an ascending order.
7. Complex Mathematics 83  
7.1. INTRODUCTION 83  
7.2. CABS 83 this function the aboslute value of a complex number
7.3. CACOS 83 this function calculates the arcus cosinus function of a complex number
7.4. CACOSH 84 this function calculates the hyperbolic arcus cosinus function of a complex number
7.5. CADD 84 this function add two complex numbers
7.6. CARG 84 this function calculates the phase angle (argument) of a complex number
7.7. CASIN 85 this function calculates the arcus sinus function of a complex number
7.8. CASINH 85 this function calculates the hyperbolic arcus sinus function of a complex number
7.9. CATAN 86 this function calculates the complex arcus tangens
7.10. CATANH 86 this function calculates the complex arcus hyperbolic tangens
7.11. CCON 86 this function calcucates the conjugation of a complex number
7.12. CCOS 87 this function calculates the cosinus function of a complex number
7.13. CCOSH 87 this function calculates the arcus tangens function of a complex number
7.14. CDIV 87 this function divides two complex numbers
7.15. CEXP 88 this function calculates the complex exponent
7.16. CINV 88 this function calculates the inverse of a complex numbers (1 / X)
7.17. CLOG 88 this function calculates the complex natural (base e) logarithm
7.18. CMUL 89 this function multiplies two complex numbers
7.19. CPOL 89 this function creates a complex numbers for the polar form with the inputs L (length) an A for Angle.
7.20. CPOW 89 this function calculates the complex power function x to the power of y
7.21. CSET 90 this function creates a complex number from two real inputs
7.22. Csin 90 this function calculates the sinus function of a complex number
7.23. CSINH 90 this function calculates the sinus function of a complex number
7.24. CSQRT 91 this function calculates the complex sqare root
7.25. CSUB 91 this function subtracts two complex numbers
7.26. CTAN 91 this function calculates the tangens function of a complex number
7.27. CTANH 92 this function calculates the complex hyperbolictangens
8. Arithmetics with Double Precision 93  
8.1. Introduction 93  
8.2. R2_ABS 93 R2_abs returns the absulute value of a double precision real.
8.3. R2_ADD 93 R2_add adds a real to a double real which extends the accuracy of a real to twice as many digits
8.4. R2_ADD2 94 R2_add2 adds a double precision real to a double precision real which extends the accuracy of a real to twice as many digits
8.5. R2_MUL 94 R2_mul multiplies a real with a double real which extends the accuracy of a real to twice as many digits
8.6. R2_SET 95 R2_set sets a double precision real to a single real value.
9. Arithmetic Functions 96  
9.1. F_LIN 96 this function calculates the linear equation f_lin = a*x + b
9.2. F_LIN2 96 this function calculates the linear equation f_lin = a*x + b given by two points x1/y1 and x2/y2.
9.3. F_POLY 97 this function calculates the polynom C[0] + C[1]*X^1 + C[2]*X^2 * C[3]*X^3 + C[4]*X^4 + C[5]*X^5 + C[6]*X^6 + C[7]*X^7
9.4. F_POWER 97 this function calculates the power equation f_power = a*x^n
9.5. F_QUAD 97 this function calculates the quadratic equation f_lin = a*x + b
9.6. FRMP_B 98 this function calculates a ramp and limits the output to 0 .. 255 without overflow problems
9.7. FT_AVG 98 this function calculates the moving average over n samples from a sequential input
9.8. FT_MIN_MAX 99 this function block stores the min and max value of an input signal.
9.9. FT_RMP 100 this ramp function follows an input signal with a linear ramp up or down, the up or down speed can be set with KF and KR.
9.10. LINEAR_INT 101 LINEAR_INT calculates an output based on a linear interpolation of up to 20 coordinates given in an array
9.11. POLYNOM_INT 102 POLYNOM_INT calculates an output based on a Polynom interpolation of up to 5 coordinates given in an array
10. Geometric Functions 104  
10.1. CIRCLE_A 104 circle_A calculates the Area of a circle segement if ax = 360 the whole circle is calculated
10.2. CIRCLE_C 104 circle_C calculates the Circumference of a circle  if ax = 360 the whole circle is calculated
10.3. CIRCLE_SEG 105 CIRCLE_SEG calculates the Area of a circle segement enclosed between a sectant line and the circumference.
10.4. CONE_V 105 cone_V calculates the Volume of a cone
10.5. ELLIPSE_A 105 ellipse_A calculates the Area of an ellipe based on the two radians R1 and R2
10.6. ELLIPSE_C 106 ellipse_C calculates the circumference of an ellipe based on the two radians R1 and R2
10.7. SPHERE_V 106 sphere_V calculates the Volume of a Sphere
10.8. TRIANGLE_A 107 triangle_A calculates the Area of a triangle.
11. Vector Mathematics 108  
11.1. Introduction 108  
11.2. V3_ABS 108 this function calculates the length of a vectors in a 3 dimensional space
11.3. V3_ADD 108 this function adds two vectors in a 3 dimensional space
11.4. V3_ANG 109 this function calculates the angle between two vectors in a 3 dimensional space
11.5. V3_DPRO 109 this function calculates the dot product of two vectors in 3 dimensional space
11.6. V3_NORM 110 this function generates a vectors with absolute length 1 from a vector A in a 3 dimensional space
11.7. V3_NUL 110 this function checks if a vectors in a null Vector
11.8. V3_PAR 110 this function checks if two vectors in a 3 dimensional space are parallel.
11.9. V3_REV 111 this function reverses a vector in a 3 dimensional space
11.10. V3_SMUL 111 this function multiplies a vectors in a 3 dimensional space with a skalar M
11.11. V3_SUB 112 this function subtracts two vectors in a 3 dimensional space
11.12. V3_XANG 112 this function calculates the angle between the X-axis and a vectors in a 3 dimensional space
11.13. V3_XPRO 112 this function adds two vectors in a 3 dimensional space
11.14. V3_YANG 113 this function calculates the angle between the Y-axis and a vectors in a 3 dimensional space
11.15. V3_ZANG 113 this function calculates the angle between the Z-axis and a vectors in a 3 dimensional space
12. Time & Date 114  
12.1. Introduction 114  
12.2. CALENDAR_CALC 114 calendar_calc liest die weltzeit .UTC aus einer CALENDAR Struktur und berechnet die restlichen Werte der Struktur.
12.3. DATE_ADD 115 date_add adds days, weeks, month or years to a date.
12.4. DAY_OF_DATE 116 DAY_OF_DATE returns the days since 1.1.1970
12.5. DAY_OF_MONTH 116 returns the day OF month for any DATE
12.6. DAY_OF_WEEK 117 calculates the weekday of a week according to ISO8601
12.7. DAY_OF_YEAR 117 calculates the day of the year
12.8. DAY_TO_TIME 118 converts an amount of days in real to time
12.9. DAYS_DELTA 118 days_delta calculates the days between two dates. the days are calculated date_2 - date_1.
12.10. DAYS_IN_MONTH 119 returs the total days of the current month. e.g. 31 for january.
12.11. DAYS_IN_YEAR 119 returs the total days of the year.
12.12. DCF77 119 this is a decoder for a DCF77 signal.
12.13. DT2_TO_SDT 121 converts date and time of day to Structured date time (SDT)
12.14. DT2_TO_SDT 121 converts date and time of day to Structured date time (SDT)
12.15. DT_TO_SDT 122 converts date_time to Structured date time (SDT)
12.16. EASTER 122 easter calculates the day of easter sunday for a given year.
12.17. EVENTS 122 event checks an array with a list of events and displays the event if today is one.
12.18. HOLIDAY 123 holiday calculates if a given day is a holiday and displays the name of the holiday as string as well as a boolean flag to indicate a holiday.
12.19. HOUR 124 extracts the hour of a Time_of_day
12.20. HOUR_OF_DT 125 HOUR_OF_DT returns the current hour (hour of the day) of a DT variable
12.21. HOUR_TO_TIME 125 converts an amount of hours in real to time
12.22. HOUR_TO_TOD 125 converts an amount of hours in real to time of day TOD.
12.23. JD2000 126 JULIAN calculates the astronomic julian date from 1.1.2000-12:00.
12.24. LEAP_DAY 126 leap_day is true if the tested day is a leap day (29. of february).
12.25. LEAP_OF_DATE 127 leap_of_date is true if current year is a leap year
12.26. LEAP_YEAR 127 leap_year is true if the tested year is a leap year
12.27. LTIME_TO_UTC 128 LTIME_TO_UTC calculates UTC (World Time) from a local time LTIME. utc is calculated
12.28. MINUTE 128 extracts the minutes out of TOD truncating the seconds
12.29. MINUTE_OF_DT 128 MINUTE_OF_DT returns the current minute (minute of the hour) of a DT variable
12.30. MINUTE_TO_TIME 129 converts an amount of minutes in real to time
12.31. MONTH_BEGIN 129 returns the date for the first day of the current month in the current year.
12.32. MONTH_END 130 returns the date for the last day of the current month in the current year.
12.33. MONTH_OF_DATE 130 returns the current month of the year.
12.34. MUL_TIME 130 multiplies a time by a real number and returns a time
12.35. PERIOD 131 PERIOD checks if a given date is between two dates (d1 and d2) d1 is the starting date and d2 the last date for the period.
12.36. PERIOD2 131 PERIOD2 checks if DX is within one of 4 periods and sets the output true if so.
12.37. REFRACTION 132 REFRACTION calculates the atmospheric refraction in degrees.
12.38. RTC_2 133 RTC_2 is a real time clock module which runs utc and generates local time from utc.
12.39. RTC_MS 134 RTC_MS is a real time clock module which can be set to SDT when set is TRUE and the outputs XDT and XT present the DateTime and TOD with a resolution of milliseconds.
12.40. SDT_TO_DATE 134 converts Structured date time (SDT) to Date Time
12.41. SDT_TO_DT 135 converts Structured date time (SDT) to Date Time
12.42. SDT_TO_TOD 135 converts Structured date time (SDT) to Date Time
12.43. SECOND 135 returns the seconds and milliseconds as real of TOD
12.44. SECOND_OF_DT 136 SECOND_OF_DT returns the current second (second of minute) of a DT variable
12.45. SECOND_TO_TIME 136 converts an amount of seconds in real to time
12.46. SET_DATE 136 creates a date output from year, month and day of month
12.47. SET_DT 137 creates a date output from year, month and day of month
12.48. SET_TOD 138 creates tod from hour minute and second
12.49. SUN_MIDDAY 138 this FUNCTION calculates the time when the sun stand exactly south of a given location.
12.50. SUN_POS 138 this FUNCTION block calculates the sun position for a given date and time.
12.51. SUN_TIME 139 this FUNCTION block calculates the sun rise, sun set, sun offset at midday sun declination for a given date
12.52. TIMECHECK 141 this function retruns true if the daytime TD is between start and stop and returns true if so.
12.53. UTC_TO_LTIME 142 ltime is a real time clock that uses the system rtc as utc time and calculates and given time zone.
12.54. WORK_WEEK 142 calculates the work week for a given date according to iso8601
12.55. YEAR_BEGIN 143 returs the date of january 1st for the given year
12.56. YEAR_END 143 returs the date of december 31st for the given year
12.57. YEAR_OF_DATE 144 returs the year of a date
13. String Functions 145  
13.1. BIN_TO_BYTE 145 BINARY_TO_byte converts a binary string into a byte.
13.2. BIN_TO_DWORD 145 BINARY_TO_DWORD converts a binary string into a dword.
13.3. BYTE_TO_STRB 145 BYTE_TO_STRINGB converts a Byte to a String of Bits represented by '0' and '1' s.
13.4. BYTE_TO_STRH 146 BYTE_TO_STRINGH converts a Byte to a String of Hexadecimal represented by '0' .. '9' and 'A' .. 'F'.
13.5. Capitalize 146 capitalize returns str with all first letters after a blank or beginning of the string are converted to uppercase.
13.6. CHARCODE 147 CHARCODE converts a HTML Character NAME INTO ITS code
13.7. CHARNAME 147 CHARNAME converts a Character code into its HTML character name
13.8. CHR_TO_STRING 148 CHR creates a character from a byte input and stuffs it in a one character length string.
13.9. CLEAN 149 Clean deletes all characters from a string except the ones specified in CX.
13.10. CODE 149 code extracts the code of a character at position POS of a string STR.
13.11. COUNT_CHAR 150 COUNT_CHAR counts how often a character CHAR occurs within a string STR.
13.12. DEC_TO_BYTE 150 DEC_TO_byte converts a decimal string into a byte.
13.13. DEC_TO_DWORD 150 DEC_TO_DWORD converts a decimal string into a DWORD.
13.14. DEC_TO_INT 151 DEC_TO_INT converts a decimal string into an Integer.
13.15. DEL_CHARS 151 del_chars deletes all characters from a string which are specified in CX.
13.16. DT_TO_STRF 152 DTI : DT;
13.17. DWORD_TO_STRB 153 DWORD_TO_STRINGB converts a DWORD to a String of Bits represented by '0' and '1' s.
13.18. DWORD_TO_STRF 154 dword_to_strF converts a DWORD, BYTE or Word to a fixed length String.
13.19. DWORD_TO_STRH 154 DWORD_TO_STRINGH converts a DWORD to a String of Hexadecimal represented by '0' .. '9' and 'A' .. 'F'.
13.20. EXEC 155 exec executes a mathematical term and returns the result as a string
13.21. FILL 155 the function fill creates a string at length L of characters C.
13.22. FIND_CHAR 156 find_char searches str and returns the starting position of the first character that is not a control character.
13.23. FIND_CTRL 157 find_ctrl searches str and returns the starting position of a control character
13.24. FIND_NONUM 157 find_noNum searches str and returns the first position which is not a number.
13.25. FIND_NUM 157 find_Num searches str and returns the starting position of a number
13.26. FINDB 158 the function find searches an str1 for the presence of str2 and returns the first position of str1 of the last presence in instring.
13.27. FINDB_NONUM 158 findB_noNum searches str backwards and returns the last position which is not a number.
13.28. FINDB_NUM 159 findB_Num searches str backward and returns the last position of a number
13.29. FINDP 159 the function findP searches a string str for the occurence of src beginning at the position pos.
13.30. FIX 160 the function fix truncates a string at length L
13.31. FLOAT_TO_REAL 160 FLOAT_TO_REAL converts a string to a REAL.
13.32. FSTRING_TO_BYTE 161 FSTRING_TO_BYTE converts a formatted string into a byte.
13.33. FSTRING_TO_DT 161 FSTRING_TO_DT converts Formatted String into a DT value.
13.34. FSTRING_TO_DWORD 162 FSTRING_TO_BYTE converts a formatted string into a byte.
13.35. FSTRING_TO_MONTH 162 FSTRING_TO_MONTH converts a string into a month, the string can be a name for the month or a number.
13.36. FSTRING_TO_WEEK 163 FSTRING_TO_WEEK converts a list of weekdays into a byte where each bit represents a day of the week.
13.37. FSTRING_TO_WEEKDAY 164 FSTRING_TO_WEEKDAY converts a weekday string into an integer 1..7.
13.38. HEX_TO_BYTE 164 HEX_TO_BYTE converts a Hexadecimal string into a byte.
13.39. HEX_TO_DWORD 165 HEX_TO_DWORD converts a Hexadecimal string into a DWORD.
13.40. IS_ALNUM 165 ISC_ALNUM testet ob in einem string nur Zahlen 0..9 vorkommen.
13.41. IS_ALPHA 165 IS_ALPHA testet ob in einem string nur Zeichen a-z oder A - Z vorkommen.
13.42. IS_CC 166 ISC_CC testet ob ein string nur aus Zeichen des Strings CMP besteht.
13.43. IS_CTRL 166 IS_CTRL testet ob in einem string nur Steuerzeichen (Char < 32) vorkommen.
13.44. IS_HEX 167 IS_HEX testet ob in einem string nur Zahlen 0..9 oder A..F oder a..f  vorkommen.
13.45. IS_LOWER 167 IS_LOWER testet ob in einem string nur kleinbuchstaben vorkommen.
13.46. IS_NCC 168 IS_NCC testet ob in einem string keine Zeichen des Strings CMP enthalten sind.
13.47. IS_NUM 168 IS_NUM testet ob in einem string nur Zahlen 0..9 vorkommen.
13.48. IS_UPPER 169 IS_UPPER testet ob in einem string keine Kleinbuchstaben vorkommen.
13.49. ISC_ALPHA 169 ISC_ALPHA checks if a character is a..z or A..Z.
13.50. ISC_CTRL 170 ISC_ALPHA checks if a character is a control character.
13.51. ISC_HEX 170 ISC_HEX checks if a character is 0..9, A..F, a..f.
13.52. ISC_LOWER 171 isc_lower checks if a character is lowercase.
13.53. ISC_NUM 171 ISC_NUM checks if a character is 0..9.
13.54. ISC_UPPER 172 ISC_upper checks if a character is uppercase
13.55. LOWERCASE 172 lowercase returns str while all letters A..Z and Ä.Ö,Ü are converted to lowercase.
13.56. MESSAGE_4R 173 this function generates a rotation meassage with up to 4 strings.
13.57. MESSAGE_8 173 this function generates one out of 4 messages specified by S1 .. S8.
13.58. MIRROR 174 this function reverses an input string.
13.59. MONTH_TO_STRING 175 MONTH_TO_STRING converts an Integer 1..12 into a String with the Names of the corresponding Month.
13.60. OCT_TO_BYTE 175 OCT_TO_BYTE converts a octagonal string into a byte.
13.61. OCT_TO_DWORD 176 OCT_TO_DWORD converts a octagonal string into a dword.
13.62. REAL_TO_STRF 176 Real_to_strf converts a Real to a fixed length String.
13.63. REPLACE_ALL 177 the function replace_all replaces all occurences of src in str and replaces them by rep.
13.64. REPLACE_CHARS 177 REPLACE_CHARS erstezt alle character die im string src aufgeführt sind mit dem an der selben stelle im string rep gelisteten character.
13.65. REPLACE_UML 178 REPLACE_UML replaces all occurences of Ä,Ö,Ü and ä,ö,ü,ß with Ae, ae, Oe, oe, Ue, ue and ss.
13.66. TICKER 178 Ticker sends a substring of text with length N every TD Milliseconds to generate a ticker.
13.67. TO_LOWER 179 to_lower converts a character from uppercase to lowercase
13.68. TO_UML 180 to_uml converts a character above 127 to a two digit character below 127.
13.69. TO_UPPER 180 to_upper converts a character from lowercase to uppercase
13.70. TRIM 181 the function deletes all blanks within a string.
13.71. TRIM1 181 the function replaces all multiple blanks within a string by only one blank.
13.72. TRIME 181 this function deletes all leading and ending blanks of a string.
13.73. UPPERCASE 182 uppercase returns str while all letters a..z and ä,ö,ü are converted to uppercase
13.74. WEEKDAY_TO_STRING 182 WEEKDAY_TO_STRING converts an Integer 1..7 into a String with the Names of the corresponding weekday.
14. Memory Modules 184  
14.1. FIFO_16 184 16 Dword FIFO memory
14.2. FIFO_32 184 32 Dword FIFO memory
14.3. STACK_16 185 16 Dword STACK memory
14.4. STACK_32 186 32 Dword STACK memory
15. Pulse Generators 188  
15.1. A_TRIG 188 this block is similar to the IEC Standard R_trig and F_trig but it monitors a REAL for change.
15.2. B_TRIG 188 this block is similar to R_trig and F_trig but it generates a pulse on rising and falling edge.
15.3. CLICK_CNT 189 this Module decodes a specified number of clicks.
15.4. CLICK_DEC 190 this Module detects a rising edge on In and decodes the amount of falling edges (Pulses) within a specified time TC.
15.5. CLK_DIV 190 this is a clock divider
15.6. CLK_N 192 clk_N uses the internal sps time to generate one pulse every N ms
15.7. CLK_PRG 192 clk_prg uses the internal sps time to generate a clock with programmable period time.
15.8. CLK_PULSE 193 clk_pulse uses the internal sps time to generate a clock with programmable period time.
15.9. CYCLE_4 194 version 1.0
15.10. D_TRIG 195 this block is similar to the IEC Standard R_trig and F_trig but it monitors a DWORD, WORD or Byte Variable instead and generated an Output Pulse for one cycle only when the input has changed.
15.11. GEN_BIT 196 gen_bit is 4 bit sequencial pattern generator with 4 DWORD inputs and 4 serial outputs.
15.12. GEN_SQ 197 gen_sq generates square wave signal with programmable period time.
15.13. SCHEDULER 198 SCHEDULER is used to call programs or function blocks at specific intervals.
15.14. SCHEDULER_2 198 SCHEDULER_2 is used to call programs or function blocks at specific cycles.
15.15. SEQUENCE_4 199 sequence_4 enables run when a low to high transition is present on start.
15.16. SEQUENCE_64 202 sequence generates a sequence of states with a programmable length for each state.
15.17. SEQUENCE_8 203 sequence_8 enables run when a low to high transition is present on start.
15.18. TMAX 204 Q of tmax will follow IN except that it forces a maximum ontime for the output Q.
15.19. TMIN 205 Q of tMIN will follow IN except that it forces a minimum ontime for the output Q.
15.20. TOF_1 205 TOF_1 will extend a pulse on input in for PT seconds.
15.21. TONOF 206 TONOF generated a TON and TOF Delay for the Input N TON (T1) and TOF (T2) can be configured separately
15.22. TP_1 207 TP_1 generates a pulse every time it is calles with in := TRUE.
15.23. TP_1D 208 TP_1D generates a pulse every time it is calles with in := TRUE.
15.24. TP_X 208 retriggerable edge triggered pulse similar to TP but with a retrigger function
16. Logic Modules 210  
16.1. BCDC_TO_INT 210 this function converts a two digit bcd number into an integer.
16.2. BIT_COUNT 210 BIT_COUNT counts the amount True of bits in a dword.
16.3. BIT_LOAD_B 210 this function loads a bit into a byte at position pos.
16.4. BIT_LOAD_B2 211 this function loads N bits of D at pos P in Byte I
16.5. BIT_LOAD_DW 211 this function loads a bit into a DWord at position pos.
16.6. BIT_LOAD_DW2 212 this function loads N bits of D at pos P in DWORD I
16.7. BIT_LOAD_W 212 this function loads a bit into a Word at position pos.
16.8. BIT_LOAD_W2 213 this function loads N bits of D at pos P in WORD I
16.9. BIT_OF_DWORD 213 this function extracts a single bit from the nth position from right (right is lowest bit)
16.10. BIT_TOGGLE_B 214 this function toggles a bit of a BYTE at position pos.
16.11. BIT_TOGGLE_DW 214 this function toggles a bit of a WORD at position pos.
16.12. BIT_TOGGLE_W 215 this function toggles a bit of a WORD at position pos.
16.13. BYTE_OF_BIT 215 this function creates a byte from 8 individual bits
16.14. BYTE_OF_DWORD 216 this function extracts a single byte from the nth position from right (right is lowest byte)
16.15. BYTE_TO_BITS 216 this Function Block extracts the 8 Bits from a byte
16.16. BYTE_TO_GRAY 217 this function converts a binary to gray code
16.17. CHK_REAL 217 this function checks a floating point variable of type real (IEEE754-32Bits) for NAN and infinity
16.18. CHECK_PARITY 217 this function checks for an even partity for a dword and partity bit.
16.19. CRC_CHECK 218 #NENÍ_K_DISPOZICI
16.20. CRC_GEN 219 #NENÍ_K_DISPOZICI
16.21. DEC_2 222 a bit input will be decoded to the two outputs Q0 or Q1
16.22. DEC_4 222 a bit input will be decoded to one of the 4 outputs
16.23. DEC_8 223 a bit input will be decoded to one of the 8 outputs
16.24. DW_TO_REAL 225 this function converts a DWORD to REAL in a bitwise manner.
16.25. DWORD_OF_BYTE 225 this function creates a Dword from 4 individual bytes
16.26. DWORD_OF_WORD 226 this function creates a Dword from 2 individual Words
16.27. GRAY_TO_BYTE 226 this function converts a gray code into binary
16.28. INT_TO_BCDC 227 this function converts an integer into a two digit bcd number.
16.29. MATRIX 227 #NENÍ_K_DISPOZICI
16.30. MUX_2 229 dual input multiplexer
16.31. MUX_4 229 quad input multiplexer
16.32. PARITY 230 this function calculates the even parity of an input Dword
16.33. PIN_CODE 231 #NENÍ_K_DISPOZICI
16.34. REAL_TO_DW 231 this function converts a 32 Bit Real to a dword in a bitwise manner.
16.35. REFLECT 232 This function reverses the specified amount of bits from bit 0 to bit n within a dword  while L specifies the amount of Bits to be reflected.
16.36. REVERSE 232 This function reverses the bits of a byte so that after execution bit 7 is at bit 0 location and so forth.
16.37. SHL1 233 SHL1 shifts N bits to the left filling the new bits with 1
16.38. SHR1 233 SHR1 shifts N bits to the right filling the new bits with 1
16.39. SWAP_BYTE 234 This function swaps the high and low byte of the word in.
16.40. SWAP_BYTE2 234 This function reverses the byte order in the dword.
16.41. WORD_OF_BYTE 234 this function creates a word from 2 individual bytes
16.42. WORD_OF_DWORD 235 this function extracts a single word from the nth position from right (right is lowest byte)
17. Latches, Flip-Flop and Shift Register 236  
17.1. COUNT_BR 236 Count_BR is a byte counter with independen up and dn inputs. the counter counts from 0 to mx and continues at 0 after is has reached mx
17.2. COUNT_DR 237 Count_DR is a DWORD counter with independen up and dn inputs. the counter counts from 0 to mx and continues at 0 after is has reached mx
17.3. FF_D2E 238 dual D-type flip flop with reset and rising clock trigger
17.4. FF_D4E 239 quad D-type flip flop with reset and rising clock trigger
17.5. FF_DRE 240 D-type flip flop with set, reset and rising clock trigger
17.6. FF_JKE 241 JK-type flip flop with set, reset and rising clock trigger
17.7. FF_RSE 242 this is a rising edge triggered rs flip flop
17.8. LTCH 242 Transparent Latch with asynchronous reset
17.9. LATCH4 246 #NENÍ_K_DISPOZICI
17.10. SELECT_8 247 select_8 selects one of 8 outputs at any time. the outputscan be selected by up or down keys and an independent anable switches all outouts off if set false
17.11. SHR_4E 249 4 bit shift register with reset
17.12. SHR_4UDE 250 4 bit shift register with reset up / down direction input
17.13. SHR_8PLE 251 8 bit shift register with reset and parallel load
17.14. SHR_8UDE 252 8 bit shift register with reset
17.15. STORE_8 253 Store_4 stores up to 4 boolean inputs until a reset is clearing the outputs.
17.16. TOGGLE 254 toggle flip flop the output changes state with every rising edge of clk.
18. Signal Generators 255  
18.1. _RMP_B 255 _RMP_B generates a ramp on an external var of type byte
18.2. _RMP_NEXT 255 _RMP_NEXT  will generate a ramp output following the input IN.
18.3. _RMP_W 256 _RMP_B generates a ramp on an external var of type byte
18.4. GEN_PULSE 257 GEN_PULSE uses the internal sps timer to generate a continuous output waveform with programmable high and low time.
18.5. GEN_PW2 258 GEN_PW2 generates a time TH? followed by a time TL?.
18.6. GEN_RDM 258 this signal generator generates a random output. The signal is defined by period time (PT),
18.7. GEN_RDT 259 GEN_RDT generates a defined pulse with pulse width TP_Q at random times. the random time will be defined with an minimum and maximum time.
18.8. GEN_RMP 260 this signal generator generates a ramp wave output. The ramp wave signal is defined by period time (PT),
18.9. GEN_SIN 261 this signal generator generates a sine wave output. The sine wave signal is defined by period time (PT),
18.10. GEN_SQR 262 this signal generator generates a square wave output. The square wave signal is defined by period time (PT),
18.11. PWM_DC 263 this signal generator generates a square wave signal which is specified by the frequency and the duty cycle
18.12. PWM_PW 264 this signal generator generates a square wave signal which is specified by the frequency and the pulse width.
18.13. RMP_B 264 this ramp generator generates a byte wide ramp with 255 steps
18.14. RMP_SOFT 266 this soft on/off ramp generator generates a soft on and soft off ramp while the max on value is set by the input
18.15. RMP_W 267 this ramp generator generates a Word wide ramp with 65535 steps
19. Signal processing 269  
19.1. AIN 269 Ain converts signals from A/D converters or other digital sources to an internal real value
19.2. AIN1 270 Ain1 converts signals from A/D converters or other digital sources to an internal real value.
19.3. AOUT 271 this module conditions an internal real value for D/A converter.
19.4. AOUT1 272 this module conditions an internal real value for a D/A converter.
19.5. BYTE_TO_RANGE 273 Byte_to_Range converts a Byte into a real between low and high.
19.6. DELAY 274 this function block delays input values by each programm cycle
19.7. DELAY_4 275 this function block delays input values by each programm cycle
19.8. FADE 276 FADE is used to crossfade between the inputs IN1 and IN2. The fade_over time is specified with TF.
19.9. FILTER_DW 277 FILTER_DW is an low pass filter with a programmable time T used for DWORD format.
19.10. FILTER_I 278 FILTER_I is a low pass filter with a programmable time T used for INT format.
19.11. FILTER_MAV_DW 278 FILTER_MAV_DW is a moving average filter with programmable length N for DWORD Data.
19.12. FILTER_MAV_W 279 FILTER_MAV_W is a moving average filter with programmable length N for WORD Data.
19.13. FILTER_W 280 FILTER_W is an low pass filter with a programmable time T used for WORD format.
19.14. FILTER_WAV 280 FILTER_WAV is a moving average filter with programmable length N for DWORD Data.
19.15. MIX 281 MIX is an analog Mixer. The Output is (1-M)*A + M*B.
19.16. MUX_R2 281 MUX_R2 is an analog Multiplexer.
19.17. MUX_R4 282 MUX_R4 is an analog Multiplexer.
19.18. OFFSET 282 The Function offset adds offsets to an analog signal depending on digital inputs.
19.19. OFFSET2 285 The Function offset adds offsets to an analog signal depending on digital inputs.
19.20. OVERRIDE 286 OVERRIDE deliveres the maximum absolute value of the 3 inputs X1, X2 and X3.
19.21. RANGE_TO_BYTE 287 Range_to_byte converts a real value between low and high into a byte
19.22. RANGE_TO_BYTE 288 Range_to_byte converts a real value between low and high into a byte
19.23. SCALE 288 Scale is used to translate an input x to output by the formula Y = X*K + O.
19.24. SCALE_B 289 Scale_B is used to translate and scale a byte input x to a real output.
19.25. SCALE_B2 290 this function block can scale up to two inputs.
19.26. SCALE_B4 291 this functiob block can scale up to 4 inputs.
19.27. SCALE_B8 292 this functiob block can scale up to 8 inputs.
19.28. SCALE_D 293 Scale_D is used to translate and scale a DWORD input x to a real output.
19.29. SCALE_R 294 Scale_R is used to translate and scale a REAL input x to a real output.
19.30. SCALE_X2 295 this functiob block can scale up to two inputs.
19.31. SCALE_X4 296 this function can scale up to 4 inputs.
19.32. SCALE_X8 297 this function can scale up to 4 inputs.
19.33. SEL2_OF_3 298 SEL2_OF_3 checks if 3 input Signals are within a distance D from each other and calculates the average of the 3 inputs do not offset more than D from each other.
19.34. SEL2_OF_3B 299 SEL2_OF_3B is used to connect 3 binary sensors to one signal. the output Q reflects the state of at least two inputs.
19.35. SH 299 this sample and hold module samples an input at the rising edge of clk an stores it in out.
19.36. SH_1 300 this sample and hold module samples an input every PT seconds.
19.37. SH_2 301 this sample and hold module samples an input every PT seconds.
19.38. SH_T 303 this sample and hold module samples an input while en is high.
19.39. STAIR 304 the function stair converts an anlog input signal to a staircase like output.
19.40. STAIR2 304 the function stair2 converts an anlog input signal to a staircase like output.
19.41. TREND 305 trend analyses the trend of a input signal.
19.42. TREND_DW 315 trend_DW analyses the trend of a input signal.
19.43. WORD_TO_RANGE 316 Word_to_Range converts a Byte into a real between low and high.
20. Sensors 317  
20.1. MULTI_IN 317 multi_in is a signal conditioning function which can be configured in 8 different ways.
20.2. RES_NI 318 this function returs the resistance for a nickel sensor for a temperature range from -60..+180 °C
20.3. RES_NTC 319 this function returs the resistance for a NTC sensor for a given temperature in °C.
20.4. RES_PT 322 this function returs the resistance for a platinum sensor for a temperature range from -200..+850 °C
20.5. RES_SI 323 this function returs the resistance for a silicon sensor for a temperature range from -50..+150 °C
20.6. SENSOR_INT 324 this function calculates the real resistance of a sensor RX given a parasitic resistor in parallel to the sensor and an additional serial resistor.
20.7. TEMP_NI 325 this function returns the temperature for a nickel sensor in a range from -60..+180 °C
20.8. TEMP_NTC 326 this function returs the temperature for a NTC sensor for a range from 0..85 °C.
20.9. TEMP_PT 326 this function returs the temperature for a platinum sensor for a range from -200..+850 °C
20.10. TEMP_SI 331 this function returs the temperature for a silicon sensor for a range from -60..+180 °C
21. Measuring Modules 333  
21.1. ALARM_2 333 ALARM_2 will check two pairs of limits and signal when the input is above or below a set limit.
21.2. BAR_GRAPH 333 bar graph is a muti window comparator which displays an analog input signal on 8 digital outputs.
21.3. CALIBRATE 337 Calibrate allows for offset and scale calibration of an analog input.
21.4. CYCLE_TIME 338 this function block measures the cycle time and displays the last, min and max cycle time of the current task.
21.5. DT_SIMU 338 DT_SIMU simulates a real time clock and can be adjusted to different speeds
21.6. FLOW_METER 339 Flow meter measures flow according to gated time or pulses.
21.7. M_D 341 m_d measures the time between a rising edge on start to a rising edge on stop and returs the last measured value on the output PT.
21.8. M_T 342 m_t measures the with of a high pulse and returs the last measured pulse width on output PT.
21.9. M_TX 342 this measures the timing of a signal
21.10. METER 343 METER measures usage of power or similar values the output MX is the sum of the inputs over time.
21.11. METER_STAT 345 METER_STAT runs statistics of a metered value, it calculates the current week, day, month and year consumption and stores the corresponding last day, week, month and year value.
21.12. ONTIME 346 ONTIME measures the ontime of a signal in seconds.
21.13. T_PLC_MS 348 T_PLC_MS reads the internal PLC timer and return the time, it has the advantage to be able to set a debug mode
21.14. T_PLC_US 351 T_PLC_US reads the internal PLC timer and return the time, it has the advantage to be able to set a debug mode
21.15. TC_MS 352 TC_MS delivers the time it was last called on the output TC in Milliseconds.
21.16. TC_S 353 TC_S delivers the time it was last called on the output TC in seconds.
21.17. TC_US 353 TC_US delivers the time it was last called on the output TC in Microseconds.
22. Calculations 354  
22.1. ASTRO 354 this function converts different length units
22.2. BFT_TO_MS 354 this function converts wind speed from beaufort to m/s
22.3. C_TO_F 356 this function converts celsius  to fahrenheit
22.4. C_TO_K 356 this function converts celsius to kelvin
22.5. DEG_TO_DIR 356 this function converts degrees in compass direction.
22.6. DIR_TO_DEG 360 this function converts compass directions to degrees
22.7. ENERGY 361 this function converts different energy units
22.8. F_TO_C 361 this FUNCTION converts fahrenheit TO celsius
22.9. F_TO_OM 362 this function converts frequency to Omega F
22.10. F_TO_PT 362 this function converts frequency to periode time
22.11. GEO_TO_DEG 362 this function converts degrees, minutes seconds to decimal degrees.
22.12. K_TO_C 366 this function converts kelvin to celsius
22.13. KMH_TO_MS 366 this function converts velocities from Kilometers / hour to Meters / Second
22.14. LENGTH 367 this function converts different length units
22.15. MS_TO_BFT 368 this function converts wind speed from M/s to beaufort
22.16. MS_TO_KMH 369 this function converts velocities from Meters / Second to Kilometers / hour.
22.17. OM_TO_F 369 this function converts Omega F to frequency
22.18. PRESSURE 371 this function converts different pressure units
22.19. PT_TO_F 372 this function converts periode time to frequency
22.20. SPEED 372 this function converts different speed units
22.21. TEMPERATURE 374 this function converts different temperature units
23. Control Modules 376  
23.1. Introduction 376  
23.2. BAND_B 377 BAND_B will limit X to B <= X <= 255-B. while X < B the resulkt will be 0 and while X > 255-B the output will be 255
23.3. CONTROL_SET2 377 takahashi calculates controller parameters for P, PI and PID controllers based on the ziegler nichols method.
23.4. CONTROL_SET2 379 takahashi calculates controller parameters for P, PI and PID controllers based on the ziegler nichols method.
23.5. CTRL_IN 380 version 1.0 2. jun 2008
23.6. CTRL_OUT 381 version 1.1 5. nov 2008
23.7. CTRL_PI 382 FT_PI is a PI controller with manual functionality.
23.8. CTRL_PID 384 FT_PI is a PI controller with manual functionality.
23.9. CTRL_PWM 386 version 1.1 21. oct. 2008
23.10. DEAD_BAND 387 DEAD_BAND ist eine lineare Übertragungsfunktion mit Totzone. Die Funktion verschiebt den positiven Teil der Kurve um +L und den negativen Teil der Kurve um -L.
23.11. DEAD_BAND_A 393 DEAD_BAND ist eine lineare Übertragungsfunktion mit Totzone. Die Funktion verschiebt den positiven Teil der Kurve um -L und den negativen Teil der Kurve um +L.
23.12. DEAD_ZONE 394 dead_zone2 is a linear transfer function which follows a linear function except for x is close to 0.
23.13. DEAD_ZONE2 395 dead_zone2 is a linear transfer function which follows a linear function except for x is close to 0.
23.14. FT_DERIV 396 FT_deriv calculates the derivate over the signal "in" with Faktor "K".
23.15. FT_IMP 399 FT_IMP is   an impulse filter (high pass filter) with the time T and factor K.
23.16. FT_INT 400 FT_int is an integrator with input IN and factor K.
23.17. FT_INT2 402 FT_int2 is an integrator with input IN and factor K.
23.18. FT_PD 403 FT_PD is a PD controller.
23.19. FT_PDT1 403 FT_PD is a PD controller.
23.20. FT_PI 404 FT_PI is a PI controller.
23.21. FT_PID 406 FT_PI is a PI controller.
23.22. FT_PIDW 407 FT_PIDW is a PID controller with dynamic wind_up reset.
23.23. FT_PIDWL 409 FT_PIDWL is a PID controller with dynamic wind_up reset.
23.24. FT_PIW 411 FT_PIW is a PI controller.
23.25. FT_PIWL 412 FT_PIWL is a PI controller.
23.26. FT_PT1 414 FT_PT1 is an low pass filter with a programmable time T and faktor K.
23.27. FT_PT2 415 FT_PT2 is a 2nd grade filter with programmable times T, D and faktor K.
23.28. FT_TN16 416 FT_TN16 is delay function, it will delay a signal by a specified time : T and will store 16 values of in before they are put thru to out.
23.29. FT_TN64 419 FT_TN7 is delay function, it will delay a signal by a specified time : T and will store 64 values of in before they are put thru to out.
23.30. FT_TN8 420 FT_TN8 is delay function, it will delay a signal by a specified time : T and will store 8 values of in before they are put thru to out.
23.31. HYST 421 This Hystereses function has two modes:
23.32. HYST_1 422 this hysteresis function switches the output high if the input signal reaches obove high and will switch to low when the input falls back below low value.
23.33. HYST_2 424 this hysteresis function switches the output high if the input signal reaches obove val + hys/2 and will switch to low when the input falls back below val - hys/2 value.
23.34. HYST_3 425 this is a double hysteresis function. Out1 follows a hysteresis function defined by val1and hyst, while out 2 follows val2 and hyst.
23.35. INTEGRATE 426 integrate is a plain integrator with I/O for out.
23.36. AIR_DENSITY 426 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.37. AIR_ENTHALPY 427 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.38. BOILER 428 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.39. BURNER 430 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.40. DEW_CON 434 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.41. DEW_RH 435 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.42. DEW_TEMP 436 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.43. HEAT_INDEX 436 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.44. HEAT_METER 436 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.45. HEAT _TEMP 441 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.46. LEGIONELLA 443 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.47. SDD 445 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.48. SDD_NH3 446 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.49. SDT_NH3 446 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.50. T_AVG24 446 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.51. TANK_VOL1 448 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.52. TANK_VOL2 448 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.53. TEMP_EXT 449 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.54. WATER_CP 452 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.55. WATER_DENSITY 452 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.56. WATER_ENTHALPY 453 #NENÍ_K_DISPOZICI
23.57. WCT 453 #NENÍ_K_DISPOZICI
24. Device Driver 454  
24.1. DRIVER_1 454 driver_1 is a multi purpose driver.
24.2. DRIVER_4 454 driver_4 is a 4 channel multi purpose driver.
24.3. DRIVER_4C 455 driver_4C is a multi purpose driver.
24.4. FLOW_CONTROL 456 FLOW_CONTROL switches a valves depending on the input in.
24.5. FT_PROFILE 457 FT_Profile generates an output signal which is defined by values over a time scale.
24.6. INC_DEC 459 incremental decoder with quadruple accuracy.
24.7. INTERLOCK 461 INTERLOCK has two inputs I1 and I2 which drive the corresponding outputs Q1 and Q2.
24.8. INTERLOCK_4 462 INTERLOCK_4 detects one of 4 switches and delivers the number of the switch pressed on the output out
24.9. MANUAL 463 MANUAL is a manual override for digital signals.
24.10. MANUAL_1 464 MANUAL_1 is a manual override for digital signals.
24.11. MANUAL_2 464 MANUAL_2 is a manual override for boolean signals.
24.12. MANUAL_4 465 MANUAL_4 is a manual override for digital signals.
24.13. Parset 466 parset selects on of 4 parameter sets adressed by the inputs A0 and A1. if TC is specified, the change of the outputs
24.14. PARSET2 467 parset2 selects on of 4 parameter sets depending on the value of X. if TC is specified, the change of the outputs
24.15. SIGNAL 468 this function generates an output signal according to a bit pattern SIG.
24.16. SIGNAL_4 469 this function generates one out of 4 signals specified by bit patterns S1 .. S4.
24.17. SRAMP 470 RAMPS generates output signal which are slew rate and acceleration controlled.
24.18. TUNE 472 tune generates an output signal which is set by input switches.
24.19. TUNE2 475 tune2 generates an output signal which is set by input switches.
25. BUFFER Management 477  
25.1. _BUFFER_CLEAR 477 this function will initialize a given array of byte with 0.
25.2. _BUFFER_INIT 477 this function will initialize a given array of byte with init.
25.3. _BUFFER_INSERT 478 this function will insert a string at a given position in a buffer.
25.4. _BUFFER_UPPERCASE 479 this function will convert an array of byte into uppercase
25.5. _STRING_TO_BUFFER 479 this function will copy a string into an array of byte starting at position pos.
25.6. BUFFER_COMP 480 version 1.1 12. nov. 2009
25.7. BUFFER_SEARCH 481 this function will search for a string STR in an array of byte starting at position pos.
25.8. BUFFER_TO_STRING 482 this function will retrieve a string from an array of byte starting at position start and stop at position stop.
26. List Processing 484  
26.1. Introduction 484  
26.2. LIST_ADD 484 LIST_ADD hängt ein weiteres element ans ende einer liste.
26.3. LIST_CLEAN 485 LIST_CLEAN bereinigt eine liste von leeren Elementen.
26.4. LIST_GET 485 LIST_GET liefert das element an der stelle pos einer liste.
26.5. LIST_INSERT 486 LIST_INSERT setzt ein element an der stelle pos in eine liste ein.
26.6. LIST_LEN 487 LIST_LEN liefert die anzahl der elemente einer liste.
26.7. LIST_NEXT 487 LIST_NEXT retrieves the next element of a list, starting from element 1 after reset or first init.
26.8. LIST_RETRIEVE 488 LIST_RETRIEVE liefert das element an der stelle pos einer liste und löscht das element aus der liste.
26.9. LIST_RETRIEVE_LAST 489 LIST_RETRIEVE_LAST liefert das letzte element einer liste und löscht das element aus der liste.