TECO - Automatizace - PLCComS - Komunikační server

 

PLCComS - Komunikační server

 
Funkce Komunikační server poskytuje TCP/IP spojení mezi klientským zařízením a PLC. Komunikace serveru s klientem je řešena pomocí jednoduchého textově orientovaného protokolu typu DOTAZ/ODPOVĚĎ. Server s PLC komunikuje optimalizovaně pomocí protokolu EPSNET nebo v případě SoftPLC pomocí sdíleného modulu.
Instalace Server se spouští přímo z adresáře, do kterého byl rozbalen. Je jen třeba upravit konfigurační soubor PLCComS.ini
Operační systém Linux, Windows XP a novější
Cílové systémy PC (Linux, Windows), Raspberry-Pi (Linux), operátorské panely Teco ID-x8, ID-3x
 

Komunikační server PLCComS spuštěný na počítači pod operačním systémem Windows (x86) , Linux(x86) nebo Linux (ARM) poskytuje programům spuštěným na tomto počítači spojení protokolem TCP/IP s PLC řady Tecomat: tj. Foxtrot, TC700. Dále poskytuje data ze spuštěného simulátoru v Mosaicu a ze spuštěného SoftPLC. Server poskytuje klientské aplikaci TCP/IP spojení. Sám server s reálným PLC Tecomat komunikuje periodicky v rastru 100ms pomocí absolutních adres protokolem EPSNET. Se simulovaným SoftPLC nebo Mosaicem vyměňuje data pomocí sdíleného modulu.

PLCComS komunikuje zároveň s jedním nebo i více PLC Tecomat přiopjených do sítě LAN.

Tímto způsobem mohou komunikovat programy třetích stran (vizualizace, loggery, multimedia apod.) se všemi proměnnými a vstupy a výstupy v reálném Tecomatu nebo v jeho simulátoru.

Nastavení serveru se provádí nastavením inicializačního souboru, což je běžný textový soubor editovatelný v libovolném editoru. Zde se provede nastavení IP adres všech připojených reálných PLC k nim čísla portů, přes skteré budou přistupovat klientské aplikace a název souboru .pub s přiřazením symbolických jmen proměnných s jejich absolutními adresami uložení v PLC.

V případě připojování SoftPLC je zde uveden název sdíleného modulu (tj. knihovny .dll nebo .so).


	+---------------------------------------------------------+
	|        Komunikacni server PLCComS.        |
	+---------------------------------------------------------+

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 6.1					Zkompilovano 01.06.2023
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridan vypis zasobniku pri padu aplikace.

	- Oprava problemu s On-Line zmenou programu. Po zmene CRC programu se nejprve nacte novy PUB soubor, pak se smaze obraz pameti PLC a nacte se obraz novy.
	- Oprava prace s nesledovanymi promennymi. Pri nastaveni promenne se vzdy vygeneruje DIFF: zprava.
	- Oprava. Zrychleni odesilani dlouhych odpovedi pro klientske dotazy. Dlouhe odpovedi se posilaji po castech a je proto potreba zkratit dobu cyklu, dokud se vse neodesle.
	- Oprava zobrazeni inentifikacniho retezce PLC. Nebyla zobrazena cela verze FW PLC.
	- Oprava posilani WARNING: a ERROR: zprav pri On-Line zmene programu PLC. Pokud se behem zmeny vygeneruje prilis mnoho DIFF: zprav, tak se WARNING: ani ERROR: zpravy neodeslou kvuli ochrane proti zahlceni klienta.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 6.0					Zkompilovano 24.06.2022
---------------------------------------------------------------------------

	- Oprava nastaveni RT priority. Hodnota promenne COMM_SCHED_PRI = 0 nastavila RT planovac na prioritu 1.
	- Oprava prikazu GETINFO:. Pri pripojeni vice klientu nebyla odpoved zakoncena jako seznam. Tedy prazdnym prikazem GETINFO:

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.9					Zkompilovano 09.05.2022
---------------------------------------------------------------------------

	- Oprava. Nahrazeno slovo 'register(s)' za 'variable(s)' v chybovych zpravach.
	- Oprava. Odstranena promenna DIFF_VAR_ENABLED_DI.
	- Oprava zpracovani SET: prikazu u nesledovanych promennych. Promenne se do PLC posilaji najednou a ne po jedne.
	- Oprava chyby na architekture AARCH64 (Debian bullseye): PLCComS->RealizeCommObject():: Unable to set stack size for MEM thread attributes!

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.8					Zkompilovano 16.12.2021
---------------------------------------------------------------------------

	- Funkce crcPLC() nahrazena tabulkou. Rychlejsi vypocet.

	- Oprava skladani klientskych dotazu. Problem s PLC funkcnim blokem pro synchronizaci promennych (iCool).
	- Oprava stahovani PUB souboru pri zmene projektu pomoci TTR. Kdyz neni zapnut zapis souboru, tak se pri chybe nestahne PUB soubor.
	- Oprava. Kvuli rychlosti je na panelech ID-3x vypnuto paralelni ziskavani dat prikazem GETMEM:.Promenna MEM_USE_THREADS.
	- Oprava. Kvuli rychlosti je na panelech ID-3x vypnouto generovani DIFF: zprav u zakazanych promennych. Promenna DIFF_VAR_ENABLED_DI.
	- Oprava. Pri odesilani odpevedi se nezpracovavaji dotazy. Jsouli odpovedi dlouhe a posilaji se po castech, tak se nesmi nijak narusit.
	- Oprava. Pokud je CRC projektu 0, tak funkce InitPubfileCommObject() skonci chybou a nastahuje PUB soubor.
	- Oprava. DIFF: zpravy se posilaji jako posledni, aby nenarusovali odesilane odpovedi.
	- Oprava ztraty promennych v odpovedich LIST:, GET: a DIFF:. Pokud je odpoved dlouha a rozdeli se, tak se ze seznamu zpracovanich polozek smaze i jedna nezpracovana polozka.
	- Oprava. Dotaz GETINFO:NETWORK je seznam a tak take musi byt zakoncen.
	- Oprava padu aplikace pri zmene projektu. Pokud se meni projekt v PLC pomoci TTR balicku, tak vypadne EPSNET komunikace a nestahne se PUB soubor. Problem s verzi FW 3.9 na CP-2xxx.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.7					Zkompilovano 15.12.2020
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba na EPSNET komunikaci. Chybne se skladali EPNET frame do jednoho paketu. Centrala pak vracela chybnou velikost dat.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.6					Zkompilovano 27.10.2020
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana jmena threadu:

	  Jmeno sekce - Hlavni smycka (COMM objekt)
	  MEM		- Prace s pameti
	  FFG		- Get file
	  FFW		- Write file

	- Opravena chyba neuvolnovani pameti v prikazu GETMEM:
	- Opravena chyba v prikazu GETMEM:. Prikaz obcas zpusobil vyjimku SEGV.
	- Opravena chyba testu velikosti zpravy v prikazu READN v 'libepsnet.a'. Je-li promennych mnoho, tak se spatne skladaji EPSNET frame
	 a centrala neodpovi na dotaz.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.5					Zkompilovano 09.09.2020
---------------------------------------------------------------------------

	- Zarovnani IP adres v prikazu GETINFO:.
	- Pokud je vstupni buffer preplnen, je to sdeleno klientovi.
	- Podrobnejsi chybove zpravy v klientskych opovedich.

	- Opravena chyba. Pri odpojeni posledniho klienta se stav promennych nastavi do vychoziho stavu.
	- Opravena chyba EPSNET komunikace. Komunikace je zhruba 5x rychlejsi.
	- Opravena chyba. Pokud pri komunikaci s PLC doslo k chybe, nebylo mozne prikazem DI: promenne zakazat.
	- Opraveno preskoceni telnet negotiation. Mohlo zpusobit SIGSEGV.
	- Opraveno generovani zpravy DIFF: u zakazanych promennych. Hodnoty se porovnavaji binarne a ne textove. Pridano logovani.
	- Opravena chybu pri stahovani souboru. Pri chybe se neuzavrel soubor.


---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.4					Zkompilovano 30.04.2020
---------------------------------------------------------------------------

	- Do prikazu SET: pridano vyhodnoceni chybne hodnoty.
	- Odstraneno zpozdeni u jednotlivych klientu pri dlouho trvajicim dotazu. Napr.: dlouhy seznam prikazu GET:, LIST: nebo GETMEM:, GETFILE:.

	- Opravena chyba pri nastaveni promennych typu BOOL. Jednotlive bity se nastavuji primo v PLC.
	- Opravena chyba v prikazu SET:. U zakazanych promennych se negenerovala zprava DIFF:.
	- Opravena chyba poslani obsahu souboru jinemu klientovi prikazem GETFILE:. Problem pri vypadku spojeni jednoho z nich.
	- Opravena chyba nezname promenne v prikazu GET: a LIST: s maskou. Vraci se prazdny seznam a ne chyba.
	- Opravena chyba "Bus error" na platforme ARMHF. Problem s vypoctem odchylky delta.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.3					Zkompilovano 20.02.2020
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba neuzavirani UDP socketu na EPSNET komunikaci.


---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.2					Zkompilovano 05.12.2019
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridan cas pripojeni do seznamu sitovych spojeni.

	- Opravena chyba neuzavrenych UDP socketu.
	- Opravena chyba logovani. Pokud PUB soubor nesel zpracovat, tak se rychle plni log.
	- Opravena chyba zpracovani PUB souboru. Pokud je chybna adresa promenne, tak se radek preskocit a neskonci parsovani.
	- Opravena chyba zpracovani PUB souboru. Pokud zacina prazdnym radkem, tak se preskoci a parsovani pokracuje.
	- Opravena chyba v logovani ve funkci generovani DIFF: zprav.
	- Opravena chyba pripojeni telnet protokolem. Problem se znaky "telnet negotiation". Server nerozumel prikazum.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.1					Zkompilovano 18.10.2019
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridan prepinac -v pro zapnuti podrobnejsich logu.
	- Do logu pridana informace o tom, na ktere ip adrese a portu server posloucha.
	- U cisla signalu se vypisuje i jeho jmeno.
	- Optimalizace rychlosti.
	- Do parsovani PUB souboru pridana prodleva. Je to kvuli velkemu zatizeni u velkych souboru.
	- Instance PLC nemusi byt definovany. Pak server pouze ceka na zmenu INI souboru.
	- Pridana hodnota 0 promenne COMM_SCHED_PRI, ktera Real-Time planovac uplne vyradi.
	- Pridana chybova odpoved na zmenu komunikacnich parametru PLC (IPADDR, SERIAL_DEVICE, ...), pokud PLC nekomunikuje.

	- Opravena chyba stahovani souboru, je-li cache vypla.
	- Opravena chybu pristupu do pameti pri hledani konce radku. 
	- Opravena chyba, kdy server prestal reagovat na dotazy. Hazard v threadu sitove komunikace. Prepsano bez pouziti threadu.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 5.0					Zkompilovano 21.03.2019
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana instalace pro OS Linux.

	- Opravena chyba: V pripade, ze INI soubor neobsahoval zadnou sekci PLC tak doslo k padu serveru.
	- Opravena chyba: Nebylo mozne nastavit jmeno PUB souboru z aplikace iFoxtrot.
	- Opravena chyba 'Bus error' na platforme ARMHF. Problem s datovymi typy REAL, LREAL, DT a DATE.
	- Opravena chyba v prikazu HELP: Misto promenne 'version_epsnet' byla promenna 'epsnet_version'.
	- Opravena chyba v prikazu GETINFO: a HELP: Misto promenne 'ipaddr' se zobrazila promenna 'ipaddr_plc'.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.9					Zkompilovano 03.07.2018
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana volba DATE_TIME_DECIMAL do INI souboru, ktera prepne zobrazeni datovych typu DT a DATE z INT64 na LREAL zobrazeni.
	- Pridana podpora odchylky 'delta' pro datove typy: LINT, ULINT, DWORD, TIME a TOD

	- Opravena chyba zpracovani odchylky 'delta': Nefunkcni pri zaporne zmene promenne. DIFF: se posilal vzdy.
	- Opravena chyba zpracovani odchylky 'delta': Nefunkcni u datovych typu DT a DATE
	- Opravena chyba, kdy se pri nenastavene IP adrese PLC posilal DIFF: promenne __PF_CRC

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.8					Zkompilovano 25.04.2018
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna IPADDR_LOCAL pro nastaveni ip adresy rozhranni, na kterem server posloucha.
	- Na zacatek logu pridan vypis verzi.
	- Chybove zpravy EPSNET rozsireny o anglictinu.

	- Opravena chyba komunikace EPSNET. Kdyz bylo PLC v Bootu, tak nebylo mozne PLC updatovat pomoci FWUpdateru.
	- Opraveno chovani serveru. Server loguje chybu pouze jednou a to jako odpoved na dotaz.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.7					Zkompilovano 07.12.2017
---------------------------------------------------------------------------

	- Prikaz GETFILE: a GETFILEINFO: je rozsiren o priznak 'A' nebo 'a', ktery rika, ze soubor se posila textove. Pro kodovani je pouzito BASE64.
	 Prikaz GETFILEINFO: pak vraci velikost enkodovaneho souboru.

	- Opraveno prime adresovani. V adrese se ignorovala velikost datoveho typu (%SL48, %RW10, ...).
	- Opravena chyba testu CRC projektu. CRC se nezpracovavalo neznamenkove.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.6					Zkompilovano 22.09.2017
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana sekce iFoxtrot do INI souboru, ktera je potreba pro aplikaci iFoxtrot.
	- Pridana promenna COMM_SCHED_PRI do INI souboru pro nastaveni priority.
	- Pridano logovani chyb EPSNETU. Zatim v cestine.
	- Odstranen podmineny preklad pro ID-XY.

	- Opravena chyba ve funkci IdentPlc(). Funkce chybne interpretovala verzi SW.
	- Opravena chyba ve stahovani souboru. Pozadavek pro stahnuti souboru neprerusil aktivni stahovani.
	- Opraveno zpracovani neznamenkovych datovych typu: USINT, UINT, UDINT, WORD a DWORD

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.5					Zkompilovano 01.03.2017
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna FFILE_TIMEOUT_WR do INI souboru pro nastaveni hodnoty timeout u zapisovaneho souboru.

	- Opravena chyba zasekavani komunikace ve verzi pro Win32.
	- Opravena chyba v prikazu SETCONF:. Nebylo mozne zmenit PUB soubor, kdyz jeho nastaveni naledovalo tesne po nsataveni IP adresy.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.4					Zkompilovano 06.01.2017
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna SERIAL_DEVICE_CFG do INI souboru. Promenna prirazuje RTS GPIO piny k jednotlivym seriovym rozhrannim.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.3					Zkompilovano 21.10.2016
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridan novy parametr --terminate | -t, ktery zpusobi ukonceni serveru v pripade, ze se INI soubor zmeni.
	- Snizeno obsazeni pameti. Data registru se ukladaji do dynamicky pridelene pameti a ne do statickeho pole.
	- Pri zmene komunikacnich parametru PLC zkusi server aktualizovat PUB soubor a klientovi to ohlasi zpravou 250 nebo 251.
	- Pridan zapis souboru pomoci prikazu WRITEFILE: a WRITEFILEINFO:
	- Zrychlena reakce serveru na klientske dotazy. Krome panelu ID-18/28, ktere nemaji dostatecny vykon. To znamena, ze kdyz prijde dotaz od klienta, tak se prerusi sleep v hlavni smycce.
	 Sleep se take prerusit v pripade zpracovani prikazu SET:.
 To je dulezite kvuli rychle odpovedi zpravou DIFF:.
	- Pro mereni casu se v hlavni smycce nepouziva funkce getdifftime(), ale gettimeofday() a makro timersub().

	- Opravena chyba. V pripade, ze neni nastavena promenna PUBFILE_WRITE, tak se PUB soubor hleda v korenovem adresari serveru.
	- Opravena chyba ve vyhodnoceni chybneho totazu. Pri parsovani se nebrali v uvahu dosove konce radku. Znak '\r' pak dela problemy v chybovem hlaseni.
	- Opravena chyba ve funkci AddPubFileRec(). Dochazelo k duplicitam generovanych klicu u promennych lezicich na stejne adrese. Klic se nyni generuje jako 16bit CRC pres jmeno promenne.
	- Opravena chyba v parsovani PUB souboru. K chybe dochazelo u radku, ktere maji na konci komentare.
	- Opravena chyba ve funkci DoReqCommObject(). Pri deleni zprav se pouziva vyhledavani, ktere nerozlisuje velikost pismen. Jinak nefunguje deleni zprav.
	- Opravena chyba v prikazu DI:. Prisel-li v jednom dotazu pred prikazem DI: prikaz set, pak se neodeslala zprava DIFF:.
	- Opravena chyba. V knihovne 'libepsnet.a' se v ethernetove komunikaci meni hodnota MESI v UDP hlavicce paketu. Puvodne byla pouzita konstanta 0x1234. Nyni se pakety cisluji od 0 a kazdny odeslany paket ma hodnotu MESI +1.
	- Opravena chyba. Prikaz SET: nyni funguje optimalizovane i se zakazanymi promennymi, od kterych jiz nechodi DIFF: zpravy. Take u neho neni potreba provadet trideni funkci SortCliReq().
	- Opravena chyba. Funkce CreateCLIOptimReq() zpracovava vsechny promenne a ne jen ty co jsou fixni nebo povolene. A to proto, ze klientske dotazy jsou jiz spravne sestaveny z funkce DoReqCommObject().
	- Opravena chyba. Je-li pouzito vice sekci a v nektere nejde otevrit nejaky PUB soubor, pak se server neukonci.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.2					Zkompilovano 07.07.2016
---------------------------------------------------------------------------

	- Je-li IPADDR=0.0.0.0, tak se nekomunikuje. Komunikace se zahaji, teprve az se sdresa nastavi prikazem SETCONF:.
	- Podpora noveho formatu PUB souboru. Soubor nema priznaky na konci radku: PUB_INOUT, PUB_IN nebo PUB_OUT.

	- Opravena chyba v prikazech DI: a EN:. Pri roztrhnuti dotazu je docasne zkracena dobu cyklu na minimum. To vyrazne zrychluje nektere dotazy.
	- Opravena chyba ve formatu IP adresy. IP adresu je mozne zadavat i s pocatecnimi nulami: 192.168.033.005.
	- Opravena chyba u prikazu GETMEM:. Loguji se pouze chyby, jinak je log prilis velky. Problem nastava hlavne u prace s CabvasLib.
	- Opravena chyba logovani. Informace o nezdarenem spojeni s PLC se do logu vypisuje pouze jednou. Jinak je log zbytecne velky a je-li PLC sekci vice je i neprehledny.
	- Opravena chyba logovani. V logu chybi, u parsovani konfigurace jednotlivych sekci PLC, informace o PLC a jmenu sekce. Neni tedy jasne, ve ktere sekci je chyba.
	- Opravena chyba pri navazani spojeni s PLC. Server nezalogoval typ spojeni, ale pouze informace o PLC.
	- Opravena chyba v prikazu SET:. Nasledoval-li tesne po nem prikaz GET:, vratil server hodnotu z kache, ktera nebyla aktualni.
	- Opravena chyba v prikazu SET: boolovskych promennych, lezicich na stejne adrese. Kdyz prisli dotazi tesne po sobe, nastavil se pouze posledni.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.1					Zkompilovano 25.02.2016
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridan podrobny help pro prikaz GETINFO:.
	- Pridany prikazy HIDE: a UNHIDE: pro nastaveni promenne do stavu 'hidden'. S takovou to promennou jde pracovat pouze pri konkretnim dotazu nebo
	 pri skupinovem dotazu. Hromadne dotazy, jako: EN:*, DI:* a GET:*, tyto promenne ignoruji. V seznamu prikazu LIST: se na konci jmena zobrazuje
	 znak '~'.

	- Opravena chyba v prikazu GETFILEINFO: Kdyz bylo dotazu vice za sebou, prisla odpoved pouze na posledni soubor.
	- Opravena chyba pri vicenasobnem uziti oddelovace '\n'. Kdyz bylo techto znaku vice za sebou, tak se prikaz ktery oddelovali, vykonal vicekrat.
	- Opravena chyba v prikazu GET:. Kdyz prisel tesne po prikazu EN:, vratil server hodnotu z kache, ktera nebyla aktualni.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 4.0					Zkompilovano 20.01.2016
---------------------------------------------------------------------------

	- Vyrazne zrychleni odpovedi v projektech s tisici promennymi (prikazy LIST:, GET:, DIFF:).
	- Osetrena chyba EPSNETU (Chybne parametry komunikacni sluzby). Nastava napr. pri prekroceni adresniho rozsahu centraly.
	- Kvuli kompatibilite se nepouziva adresar se jmenem sekce, je-li promenna PUBFILE_WRITE nastavena na 'No' nebo chybi.
	- Pridan parametr EPSPORT pro zmenu komunikacniho portu protokolu EPSNET. Uzitecne pro pripojeni na TECOROUTE. Hodnotu lze menit i prikazem SETCONF:.
	- Pridan parametr EPSTOUT pro nastaveni timeoutu a EPSTOUT_STEP pro prirustek timeoutu v EPSNET komunikaci. Problem s TECO Routerem. Vypadava spojeni.

	- Opravena chyba, kdy se poriodicky stahoval PUB soubor. Problem nastaval po startu serveru, kdyz nebylo spojeni s PLC. Po navazani spojeni
	 bylo vyhodnoceno nove CRC a PUB soubor se zacal periodicky stahovat.
	- Opravena chyba pri praci s velkymi PUB soubory. V prikazech LIST: a GET: dochazelo k padu serveru.
	- Opravena chyba ve funkci ReadPubFile(). Funkce obcas hlasila chybu registru, protoze pri parsovani posledni polozky doslo k preteceni pointeru.
	- Opravena chyba vytvareni adresare sekce. Adresar se vytvarel, i kdyz byla promenna PUBFILE_WRITE nastavena na No.
	- Opravena chyba promenne EPSADDR. Bylo mozne nastavit hodnotu 0 - 127. Platny rozsah je 1 - 126.
	- Opravena chyba zarovnani pameti na ARM procesorech (ID-31/32) ve strukture FFILE. V kernelu je kvuly SoftPLC vypnut softwarovy handler vyjimek.
	 System aplikaci ukoncil s chybou "Buss error".
	- Opravena chyba jmena PUBLIC souboru. Jmeno se nepravadi na velka pismena.
	- Opravena chyba v prikazech GETMEM: a GETFILE:. Pri DOSovem ukoncovani radku se nepouzil znak '\n' ale pouze '\r'.
	 Na ID-XY se nadale posila pouze znak '\r'.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.9					Zkompilovano 05.12.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Neni-li mozne ziskat data z PLC, tak se resi pouze klientske dotazy a navazuje se spojeni s PLC.
	- Prace s lokalnimi soubory je upravena tak, ze kazdy thread ma vlasni soubory.
         Napr.: Foxtrot/PLCComS.crc
            Foxtrot/www/webmaker.pub
	- Rozsireny prikazy EN: a DI: tak, ze je mozne zadat odchylku 'delta', pri jejimz prekroceni se generuje DIFF: zprava.
     Odchylka je kladne cislo a muze byt i cislo realne. Vychozi hodnota bude 0.
        Napr: EN: TEPLOTA_1 0.5 - nastavi odchylku delta na 0.5 (Zmena o pul stupne)
      	   EN: TEPLOTA_* 2  - nastavi odchylku delta na 2 u vsech promennych TEPLOTA_
	- Promenna NUM_OF_DECIMALS z INI souboru muze byt i 0. Pak se uplne zahodi desetinna cast.
	- Prime adresovani v prikazech SET:,GET: a GETMEM: nebude pouze na panelu ID-XY.
	- Prikazy GETFILE: a GETFILEINFO: pracuji s lokalnimy adresari.

	- Opravena chyba dvojiho ulozeni PUBLIC souboru. Jmeno PUBLIC souboru se prevadi na velka pismena.
	- Opravena chyba chyba v EPSNET komunikaci, pri zizkavani promennych. Vypadavolo spojeni s PLC.
	- Opravena chyba nedostatku pameti. Nove centraly maji vetsi pamet. Pamet pro registry R zvetsena z 64KB na 512KB.
	- Opraveny drobne chyby v chybovych zpravach.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.8					Zkompilovano 16.09.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Do sekce PLC pridana promenna EPSADDR, kterou se nastavi zdrojova adresa pro EPSNET. To resi problem vice serveru pripojenych k jednomu PLC.
	- Pridano nastaveni promenne EPSADDR do prikazu SETCONF:.
	- Prikazy GET: a SET: mohou pracovat se zakazanymi promennymi. Tykat se pouze panelu ID-XY.
	- Pridano prime adresovani do prikazu SET:,GET: a GETMEM:. Tyka se pouze panelu ID-XY.

	- Opravena chyba pri zmene PUBLIC souboru. Kdyz se PUBLIC soubor nelisi od aktualniho, tak je generovana zprava cislo 251.
	- Opravena chyba pri zmene PUBLIC souboru. Neni-li soubor nalezen, tak se puvodni zahodi a clientovi se posila chybova zprava.
	- Opravena chyba v knihovne 'libepsnet.a' v seriove komunikaci. Pri velikosti paketu nad 250B doslo k zamrznuti vysilani.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.7					Zkompilovano 31.07.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba v nastaveni mezni doby cyklu. Mezni hodnota nebyla prevedena na microsekundy.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.6					Zkompilovano 29.07.2014
---------------------------------------------------------------------------

    - Pridana real-time priorita.
	- Do knihovny 'libepsnet.a' pridana prodleva 1ms pro RTS. Jinak se RTS nekdy nestihlo.
    - Je-li cas hlavni smicky vetsi jak pozadovana hodnota, tak se jako cas zpozdeni nastavi prave tato hodnota a ne 1s.
    - Pridano prime adresovani do prikazu SET:,GET: a GETMEM:.

    - Opravena chyba, kdy se pri zmene projektu neulozilo nove CRC a proto se do nekonecna nacital PUB soubor.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.5					Zkompilovano 02.07.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Prodlouzena doba timeoutu ze 750ms na 950ms v 'libepsnet.a'.

	- Opravena chyba pri nacitani PUBLIC souboru. Nyni se nacte, jen kdyz se lisi od aktualniho.
	- Opravena chyba, kdy pri pripojeni vice klientu dochazelo k ukonceni aplikace. Problem byl v obsluze pripojeni, kde se necekalo na nacteni PUB souboru.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.4					Zkompilovano 11.06.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana moznost vypnuti souborove cache promennou FFILE_MAXRECS nastavenim na 0. Tim se soubory stahuji rovnou a odpadji tak dotazi na informace o souboru.
	- Zkracena prodleva pri stahovanim souboru na pozadi ze 100 na 10 ms.
	- Zkracena prodleva po ukonceni prijmu dat na seriove lince v 'libepsnet.a'. Konec zpravy se hlida znakem ED na jejim konci. Nedochazi tak ke zpozdeni 250ms.
	- Promenne typu STRING se porovnavaji jako textovy retezec a ne jako blok pameti. Pri prekryti promennych nechodi zbytecne DIFF: zpravy.

	- Opravena chyba v seriove komunikaci pri stahovani souboru. Pri velkych prodlevach SD karty dochazelo k padu aplikace.
	- Opravena chyba cteni lokalniho souboru. Pri chybe se vraci -1 a ne 0.
	- Opravena chyba pri stahovani velkeho mnozstvi souboru. Zhruba po 250 souborech se nepovedlo vytvorit thread a soubor jiz nesel stahnout.
	- Opravena chyba v prikazu EN: u PUB souboru, ve kterych se prekryvaji promenne. Dochazelo k nekonecne alokaci pameti.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.3					Zkompilovano 13.05.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna SYNC_VAR_ENABLED do INI souboru pro povoleni nebo zakazani synchronizace promennych s PLC behem stahovani souboru.
	 Zakazanim synchronizace se stahovani souboru vyrazne zrychli.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.2					Zkompilovano 30.04.2014
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana komunikace po seriove lince pro protokol EPSNET.
	- Data se nyni protokolem EPSNET stahuji v blocich o velikosti 1230B a ne 246B. Zrychleni je zhruba 5x.
	- Pridan prikaz GETMEM pro stahovani bloku pameti. Data se posilaji stejne jako u souboru.
	- Zvetsen maximalni pocet sitovych TCP spojeni z 32 na 1024 a vychozi pocet spojeni ze 4 na 10.

	- Opravena chyba pri posilani chybove zpravy cislo 41. Pri zmene PUB soubor se chybova zprava posilala pouze jednomu klientovi.
	- Opravena chyba, kdy pri zmene casu v systemu doslo k prodlouzeni doby cyklu hlavni smycky na nekolik desitek sekund.
	- Opravena chyba ve hvezdickove konvenci. Dotaz na promennou obcas skoncil chybou. Ve funkci strmcmp() nebylo vynulovane pole.
	- Opravena chyba v nastaveni meznich velikosti nekterych promennych.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.1					Zkompilovano 27.08.2013
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna NUM_OF_DECIMALS do INI souboru pro zobrazeni realnych cisel na urcity pocet desetinnych mist.
	- Pridana promenna LIM_OF_DECIMALS do INI souboru pro omezeni zasilani zprav DIFF: v pripade, ze se ralna cisla na danem poctu desetinnych mist lisi.
	- Pridana promenna SCIENT_NOTATION do INI souboru pro zobrazeni realnych cisel ve vedeckem formatu [-]d.ddd e[+/-]ddd.

	- Opravena chyba v datovem typu 'int' v modulu EPSNET. Nebylo mozne stahovani souboru na 64b platforme.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 3.0					Zkompilovano 04.03.2013
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana moznost nastaveni BOOL promennych na hodnoty TRUE (1) nebo FALSE (0).

	- Opravena chyba napojeni na SoftPLC pres sdileny modul. Nyni je mozne pouzit novou verzi modulu.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.9					Zkompilovano 23.08.2012
---------------------------------------------------------------------------

	- Pri prechodu centraly z HALT do RUN se provede reinicializace spojeni. Tim se vicisti struktury pro EPSNET.

	- Opravena chyba ve stahovani souboru z centraly. Nektere soubory se nekdy nepodarilo stahnout.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.8					Zkompilovano 18.04.2012
---------------------------------------------------------------------------

   	- Soubory se nyni protokolem EPSNET stahuji v blocich o velikosti 1150B a ne 220B. Zrychleni je zhruba 5x.
	- Pri stahovani souboru se data prubezne posilaji klientovi. U stahovani velkych souboru se zdalo, ze server nereaguje.

	- Opravena chyba ve zpracovani promennych typu REAL. Pokud mela hodnota prilis mnoho cifer, tak dochazelo k preteceni pole a k padu serveru.
	- Opravena chyba v praci s retezci. Obsah retezce se nesmi konvertovat na velka pismena.
	- Opravena chyba ve hvezdickove konvenci. Filtrovani seznamu se chovalo, jako by vzdy byla zadana prvni hvezda.
	 Napr.: LIST:BTN se chova stejne jako LIST:*BTN

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.7					Zkompilovano 18.10.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promena DIFF_VAR_DISABLED do konfiguracniho INI souboru pro potlaceni DIFF: hlaseni.
	- Rozsirena hvezdickova konvence na libovolny pocet hvezdicek.

	- Opravena chyba v prikazu SETCONF:. Nastaveni promenne CRLF slo jen jednou.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.6					Zkompilovano 29.08.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba v prikazu DI:. Jsou-li promenne globalne povoleny, pak je muze pripojeny klient vsem ostatnim zakazat.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.5					Zkompilovano 16.08.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridano logovani promennych, ktere nebyly nalezeny v konfiguracnim INI souboru.

	- Opravena chyba v zakazovani/povolovani promennych. Jmena promennych se nekonvertovala na velka pismena.
	- Opravena chyba ve funkci getdifftime(). Funkce spatne vracela cas pro dobu delsi jak 1s.
	- Opravena chyba v casove korekci hlavni smycky. Cas je nyni zadan promennou comm_loop_delay a ne napevno konstantou WAIT_100MS.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.4					Zkompilovano 09.06.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna COMM_LOOP_DELAY do INI souboru pro nastaveni zpozdeni hlavni smycky.

	- Opravena chyba ve zpracovani promenych. Zpracovavali se pouze promenne z PUB souboru, ktere neobsahovali mala pismena.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.3					Zkompilovano 01.04.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba v dotazovani na konkretni promennou. Nerozlisovali se velka a mala pismena.
	- Opravena chyba v optimalizaci promennych. Z komunikacniho seznamu vypadavali nektere promenne.
	- Opravena chyba v pripojeni vice klientu. Klienti se navzajem ovlivnovali.
	- Opravena chyba v nastaveni vychoziho stavu promennych pri prihlaseni klienta. Klient nemel nastaven globalni status z INI souboru.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.2					Zkompilovano 16.02.2011
---------------------------------------------------------------------------

	- U prikazu EN a DI se povoluje jen to co je zakazane nebo zakazuje to co je povolene.
	- PUB soubory se zpracovavaji pomoci 'map' objektu z STL. Jedna se o binarni strom, ktery je mnohem rychlejsi nez spojovy seznam.

	- Opravena chyba ve zpracovani fixniho PUB souboru. Nekontrolovala se pritomnost dulezitych promennych, napr.: __PF_CRC
	- Opravena chyba ve zpracovani fixniho PUB souboru. Neexistuje-li tento soubor, pak server neni mozne ukocit.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.1					Zkompilovano 31.08.2010
---------------------------------------------------------------------------

	- Zmena nazvu promennych ve fixnim PUB souboru na __PLC_RUN a __PF_CRC.
	- Zvetseni souborove kese na 256. Maximum je 1024 souboru.
	- Napojeni na SoftPLC pres sdileny modul.

	- Opravena chyba v reseni duplicity jmen promennych v PUB souborech. Dochazelo k vyrazeni fixni promenne.
	- Opravena chyba ve cteni PUB souboru. Soubor se nenacte, obsahuje-li komentare oddelene prazdnymi radky uprostred souboru.
	- Opravena chyba pri ukonceni serveru. Neceka se na ukonceni vlakna 'ThreadCommObject' v pripade, ze je jedine.
	- Opravena chyba neopravneneho pristupu do pameti. Dochazelo k ni pri praci se souborovou kesi.
	- Opravena vychozi velikost retezce. Kdyz neni zadana, je treba ji nastavit na 80 znaku a ne na 32.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 2.0					Zkompilovano 09.06.2010
---------------------------------------------------------------------------

	- Pridana promenna PF_VAR_DISABLED do INI souboru pro vychozi povoleni nebo zakazani vsech promennych. Doted byl vychozi stav, povoleni promennych.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.9					Zkompilovano 02.06.2010
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba ve zpracovani fixnich promennych. Neposilal se DIFF pri zmene.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.8					Zkompilovano 17.05.2010
---------------------------------------------------------------------------

	- Zrychleni hlavni smycky pridanim indexu do tabulek. Prohledavani tabulek je mnohem rychlejsi :)

	- Opravena chyba pri praci s hvezdickovou konvenci.
	- Opravena chyba pri pripojeni vice klientu. Klienti se jiz neovlivnuji prikazy EN a DI. Kazdy klient ma svou kopii PUB tabulky.
	- Opravena chyba v casovani hlavni smycky. Prodleva v hlavni smycce je dynamicka.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.7					Zkompilovano 13.04.2010
---------------------------------------------------------------------------

    - Pridano presnejsi (us) casove rozliseni do zaznamu logu.
    - Pridan WIN32 port pomoci MINGW toolchain.
    - Pridana podpora Windowsovskych terminalu. Promenna 'END_LINE_CRLF'.
    - Zmena promenne 'PORT' na 'SERVER_PORT' v konfiguracnim souboru.

    - Opravena chyba v souborovych operacich. Kazdy soubor se otvira pouze jednou.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.6					Zkompilovano 15.01.2010
---------------------------------------------------------------------------

	- Opravena chyba pri praci se znamenkovimi hodnotami v GCC na ARM architekture.
	 Kazdy datovy typ je standartne neznamenkovy, takze je treba pred neho napsat 'signed'.
	- Opravena chyba prikazu 'EN:'. Prikaz puze zakaze promenne.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.5					Zkompilovano 26.11.2009
---------------------------------------------------------------------------

	- Rozsireni souborovych sluzeb pro EPSNET knihovnu. PUB soubor muze byt ulozen v podadresari
	 a je mozne ziskat atributy a cas jeho vytvoreni, zmeny atd.
	- Pridan prikaz 'GETFILEINFO', ktery zobrazuje informace o souboru.

	  Dotaz:  "GETFILEINFO:jmeno_souboru\n"
	  Odpoved: "GETFILEINFO:jmeno_souboru[delka bloku]=velikost atributy cas_vytvoreni cas_zmeny\n"

	- Pridana promenna 'PUBFILE_FIXED' do INI souboru, ktera je nastavena na PUB soubor s promennymy,
	 ktere jsou nutne pro chod serveru atd. Na tyto promenne se nevztahuji prikazy 'EN:' a 'DI:'.
	- Pridana reakce na zmenu PUB souboru. Ze je zmena rika registr S70 v PLC. V nem je hodnota CRC public souboru.
	- Pridan prikaz 'GETFILE:' pro posilani souboru.

	  Dotaz:  "GETFILE:jmeno_souboru\n"
	  Odpoved: "GETFILE:jmeno_souboru[1024]=blok dat dlouhy 1024B\n"
			...
	  "GETFILE:jmeno_souboru[0]=\n"

	- Prikaz 'LIST:' zobrazuje priznak '*' u zablokovanych promennych.

	  Dotaz:  "LIST:\n"
	  Odpoved: "LIST:svetlo_kuchyn,BOOL*\n"	- Zakazana promenna prikazem "DI:svetlo_kuchyn\n"
		   "LIST:svetlo_obyvak,BOOL\n"
			...
		   "LIST:\n"

	- Pridan prikaz 'SETCONF:' ktery umoznuje on-line zmenu nekterych promennych.

	  Dotaz:  "SETCONF:ipaddr,\n"
	  Dotaz:  "SETCONF:pubfile,\n"

	- Pridano povoleni nebo zakazani vsech promennych prikazy 'EN:' a 'DI:'.

	  Pri dotazu 'EN:promenna' je odpovedi hodnota promenne. Stejne jako u dotazu 'GET:promenna'.
	  Samotny 'EN:' posle hodnoty vsech promennych stejne jako pri hromadnem 'GET:'.

	  Pri dotazu na zakazanou promenou je odpovedi napr.: "ERROR:33 Disabled register name: 'svetlo_kuchyn'".

	- Za i pred prikazy (GET:, SET:, ...) mohou byt mezery.
	- Prazdny prikaz 'GET:' vypise hodnoty vsech prommennych.

	  Dotaz:  "GET:\n"
	  Odpoved: "GET:svetlo_kuchyn,1\n"
		   "GET:svetlo_obyvak,0\n"
		    ...
		   "GET:\n"

	- Pridana kontrola CRC PUB souboru. Povoluje promenna 'PUBFILE_CRC' v INI souboru.
	 Hodnota CRC je na poslednim radku PUB souboru za strednikem ukoncena CRLF: ;* Crc="xxxx"\r\n

	- Opravena chyba pri otevirani portu po nekorektnim ukonceni serveru. Port nesel nejakou dobu otevrit.
	 Na socketu staci nastavit 'SO_REUSEADDR' na 1 pomoci setsockopt().

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.4					Zkompilovano 10.08.2009
---------------------------------------------------------------------------

    - Nerozlisuje se typ konce radku. ('\r\n - DOS' nebo '\n - UNIX')
    - Pridany souborove operace do EPSNET knihovny. PUB soubor se cte c PLC.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.3					Zkompilovano 24.06.2009
---------------------------------------------------------------------------

    - Zmena promennych typu 'REAL' a 'LREAL' se vyhodnocuje az od zmeny na tretim desetinnem miste.

    - Opravena chyba pri nastavovani promenne typu 'BOOL' prikazem 'SET:'.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.2					Zkompilovano 01.06.2009
---------------------------------------------------------------------------

    - Konec vypisu prikazu 'LIST:' konci 'LIST:\n'.
    - Pridano posilani chybovych zprav. Posila se pri rozpadlem spojeni, nebo kdyz se neco nepovede.

	  Format zpravy je: ERROR:cisloanglicky text chyby

    - Pridana podpora logickeho adresovani do EPSNET knihovny.
    - Na prikaz 'SET:' je odpovedi 'DIFF:'. Lze pouzit jako zpetnou vazbu o zmene stavu.
    - Kazda odpoved zacina jmenem prikazu, ktery ji vyvolal.

	  Např. na 'GET:yatun_light_chodba' přijde odpověd 'GET:yatun_light_chodba,1'.

    - Opravena chyba v otevreni sitovych spojeni. Oteviraji se vsechny a ne pouze 'localhost'.
    - Opravena chyba v posilani retezcu. Je zbytecne posilat ukoncovaci znak '\0x0'. Nedela dobre telnetu.

---------------------------------------------------------------------------
  Verze 1.0					Zkompilovano 23.04.2009
---------------------------------------------------------------------------

	- Uvodni verze.