TECO - Automatizace - Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů

 

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů

V případě, že chcete provést oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů (č.171/2023 Sb.) a jste osoba, která pro Teco vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona, odešlete oznámení na vyhrazenou mailovou adresu vos@tecomat.cz a uveďte na sebe zpětný kontakt, jméno, příjmení, datum narození a pracovní vztah s Teco pro přesnou identifikaci oznamovatele. Vámi uvedené údaje podléhají ochraně osobních údajů a kromě příslušné osoby pro VOS k nim nemá nikdo přístup. 

Pro interní oznámení zaměstnanců se postupuje podle interní směrnice pro Vnitřní oznamovací systém Teco (VOS) a je určena příslušná osoba pro VOS, kterou je:

Ing. Ivan Pecina, tel. 602 182 061; vos@tecomat.cz.

Teco vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č.171/2023 Sb.