TECO - Automatizace - Novinky a články

 

Novinky a články

V soutěži ČEEP roku 2017 získali ocenění Teco a Haidy

12.12.2018 | Kategorie: CS |

V úterý 20. 11. 2018 byly v aule ČVUT, pražské Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY a další ocenění v již 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.  Titul v kategorii Projekty, stavby a technologie získala naše společnost za novostavbu vlastní výrobně-administrativní budovy.

 


Soutěž má dlouhou tradici, letos probíhá již její 16. ročník! Ročník proběhl pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ.

Hlavními partnery soutěže jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, partnery TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, SPS v ČR, SP a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo Hlavní město Praha.

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.  

TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie

Novostavba výrobně administrativní budovy TECO a.s., Kolín

Přihlašovatel: TECO a.s.

Výrok poroty: Za unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City.

 

 

V soutěži také zabodoval náš zákazník, společnost Haidy a.s. Haidy bylo oceněno cenou Ministerstva pro místní rozvoj za projekt Hotelu Hradec v Peci pod Sněžkou.

Výrok partnera: Za moderní, energeticky soběstačnou budovu, nahrazující starý hotel v Peci pod Sněžkou. Celý objekt bude vybaven nejmodernějšími technologiemi pro minimalizování provozních nákladů. Nový hotel využívá centrální systém HAIDYc(postavený na řídicím systému Tecomat Foxtrot), tepelné čerpadlo a rekuperaci s cílem dosáhnout maximální energetické šetrnosti.