TECO - Automatizace - Novinky a články

 

Novinky a články

Tecomat Foxtrot součástí unikátních technologií prezentovaných na EXPO 2020

02.11.2021 | Kategorie: Novinky |

V současné době probíhá v Dubaji světová výstava EXPO 2020, která byla z důvodu pandemie odložena o jeden rok. 

Pro společnost Teco je velkou ctí, že právě její systém Tecomat Foxtrot je součástí několika unikátních technologií, které jsou na této výstavě prezentovány. Jedna z nich se nachází v pavilónu České republiky v tematické zóně Sustainability a další v pavilónu Slovenské republiky v tematické zóně Mobility.


Podle Dubajského vládce Šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma je v dnešním silně propojeném světě klíčová vize pokroku a rozvoje založená na společném záměru a odhodlání, proto tématem EXPO 2020 v Dubaji je „Connecting Minds, Creating the Future", s podtématy „Sustainability, Mobility and Opportunity".

Systém S.A.W.E.R. 

V pavilonu České republiky umístěném v zóně Sustainability se nachází systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource). Tento systém je technologickým i expozičním jádrem pavilonu. Jedná se o zařízení, které samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze s pomocí solární energie, zavlažuje zahradu vysázenou v dubajském písku a ukazuje, jak stvořit oázu v poušti prostřednictvím cíleného rozmnožování mikroorganismů. 

Řízení celého procesu v tomto systému včetně jeho napájení ze solárních panelů a baterií svěřil tým vědců z UCEEB právě řídicímu systému Tecomat Foxtrot. Ten umožňuje vědcům také online dálkovou správu, monitoring a servis celého systému.

Na vývoji technologie S.A.W.E.R. pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR. Více informací o systému S.A.W.E.R. na výstavě EXPO 2020 můžete nalézt zde.  

Inovativní nabíjecí systém pro elektromobily AgeVolt

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je také součástí unikátního nabíjecího systému pro elektromobily AgeVolt. Tento systém optimalizuje nabíjení podle spotřeby budovy a nabízí mnoho jiných chytrých funkcí. 

Hardwarová platforma Foxtrotu umožnila společnosti AgeVolt vývoj komplexního řešení, které v případě jedné či více nabíječek v soustavě nepřetržitě vyhodnocuje aktuální spotřebu elektrické energie. V reálném čase tak rozhoduje o výkonu nabíjení každého připojeného elektromobilu tak, aby nedošlo k překročení maximálního odběru elektrické energie limitovaného hodnotou jističe nebo kapacity rezervované pro konkrétní objekt.  Displej s klávesnicí a řízená barevná signalizace, které jsou součástí Foxtrotu, umožňují komunikaci s uživatelem a díky zabezpečeným komunikačním kanálům je možná také dálková správa nabíječky přes internet.

AgeVolt se na výstavě EXPO 2020 prezentuje ve slovenském pavilonu, který se nachází v zóně s tématem Mobility. Více informací o nabíjecím systému AgeVolt najdete zde

Ecocapsule®

Ve slovenském pavilonu je k vidění také nejmenší solární dům na světe, Ecocapsule®. Jedná se o mobilní ekologický dům, jehož koncept je založen na energetické soběstačnosti, tedy funguje bez nutnosti připojení k veřejné elektrické síti. Díky tomu tak dokáže vytvořit jistý komfort bydlení i na místech, kde by to jinak možné nebylo. Je si schopný sám vyrobit dostatek energie, aby zajistil kompletní fungování domu od osvětlení, připojení elektrospotřebičů, klimatizace a ohřevu teplé vody.  Řízení technologií uvnitř tohoto unikátního zařízení bylo jeho tvůrci svěřeno také systému Tecomat Foxtrot. Více informací o Ecocapsule lze nalézt zde.

 Výstava EXPO 2020 se koná v termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022.  

 

EXPO_cesky_pavilon

SAWER_EXPO

AgeVolt

Ecocapsule