TECO - Automatizace - Novinky a články

 

Novinky a články

Foxtrot je možné propojovat se zabezpečovací ústřednou DSC

17.05.2012 | Kategorie: Novinky |

Foxrot komunikuje se systémem LUTRON

Soubor knihoven systému Tecomat byl rozšířen o knihovnu SecurityLib. V ní se jako první funkční blok objevil blok fbDSCsystem pro komunikaci se zabezpečovacími ústřednami DSC PC1616, PC1832 a PC1864 řady PowerSeries. Popis knihovny je ke stažení zde

 

Foxtrot na konferenci Perspektivy bydlení 2012

Princip připojení spočívá v cyklickém monitoringu všech stavů čidel/zón připojených k DSC ústředně včetně alarmů generovaných ústřednou a dalšími jejími stavy. Stavy čidel lze tak v systému Foxtrot  využít pro jakoukoliv další logiku v inteligentní instalaci. Například pro ovládní osvětlení, vytápění a klimatizace podle údajů z čidel pohybu v odstřeženém nebo zastřeženém režimu.  Nebo pro doplňkové funkce zabezpečovacího systému - vygenerování alarmové SMS, e-mail zprávy apod. Pro připojení zabezpečovací ústředny DSC k PLC Tecomat Foxtrot nebo TC700 je třeba použít modul IT-100 od DSC, který tvoří interface na rozhraní RS-232 a je výrobcem určen pro spojení ústředny se zařízením třetích stran. Na straně Tecomatu je pak možno použít kterýkoliv sériový kanál s tímto rozhraním. Nejjednodušší je použít CH-1 např.  na základním modulu Foxtrotu CP-1000, který je tímto rozhraním již vybaven.

 

Systém Lutron

Schema připojení zabezpečovací ústředny DSC k PLC Foxtrot/TC700

 

PLC  se přes funkční blok fbDSCsystem cyklicky ústředny dotazuje na její stav a ten pak ukládá do své vnitřní proměnné, která se skládá z pole pro stav až 64 zabezpečovaných zón a pro až 8 zabezpečovaných podsystémů. Blok zamozřejmě kontroluje kvalitu spojení a případnou chybu hlásí. Stručně jsou funkce popsány na následujícím obrázku.

fbDSCsystem - stručný popis funkcí komunikačního bloku