TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení solárního repeateru sítě GSM-R napájeného z fotovoltaických panelů

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řízení opakovače sítě GSM-R napájeného z fotovoltaických panelů, Objednatel SŽDC (Správa železniční dopravní cesty)
  • Realizace: Kapsch s.r.o.
  • Rok realizace: 2011
  • Řídicí, komunikační a vizualizační systém: Foxtrot CP-1005
  • Programové vybavení: Mosaic, WEB maker

O svém produktu vydal Kapch CarrierCom vlastní leták.

Společnost Kapsch je dodavatelem technologie základnových stanic mobilní sítě GSM-R pro Správu železniční dopravní cesty. Pro každou takovou stanici dodává standardizovaný rozvaděč dálkového monitoringu stanice osazený Foxtrotem.

Na trati 2. národního železničního koridoru byla síť GSM dopněna o unikátní prvek. Jedná se o repeater tj. opakovač, který je napájen energii získanou fotovoltaickými panely. Je zde opět Tecomat Foxtrot jako u ostatních základnových stanic, ale s trochu odlišnou funkcí. 

Služby a použité technologie