TECO - Automatizace - Detail

 

Smart House na kolejích - Monitorování základnových stanic (BTS) systému GSM-R na Českých drahách

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Monitorování základnových stanic systému GSM-R Objednatel SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) - 1. Národní železniční koridor, 2. Národní železniční koridor
  • Realizace: Kapsch CarrierCom s.r.o., Montáž rozvaděče: ELPRAMO s.r.o.
  • Rok realizace: 2008-2013
  • Řídicí, komunikační a vizualizační systém: Foxtrot CP-1005
  • Programové vybavení: Mosaic, WEB maker

Doba pokročila. Klasický drážní telefon, tak jak jej známe z dob dřívějších se "mobilizuje". SŽDC budují kolem svých páteřních tratí základnové stanice mobilní sítě  mezinárodního standardu GSM-R.

Normálním telefonem se přes tuto síť nedovoláte. Také k tomu není určena. Kromě provozu hlasových služeb přes specielní telefony je GSM R určena pro datové spojení  s pohybujícími se vlaky.

SŽDC si za dodavatele vybraly firmu Kapsch s.r.o. Ta si  vybrala Tecomat Foxtrot po důkladných testech funkčnosti jako jádro monitorovacího systému technologického zázemí každé základnové stanice BTS.

Snímky, které nám firma Kapsch poskytla a které uvádíme s jejím laskavým svolením, jsou vidět typické objekty základnových stanic. Ty se postupně podél tratí začaly budovat v minulých letech. Dále je vidět umístění Foxtrotu v příslušném rozvaděči.

Byly nám poskytnuty i ukázky z lokální vizualizace na vestavěných stránkých WEB serveru integrovaného v každém Foxtrotu.

Firma Kapsch se se svým řešením pochlubila 21.-24. září 2010 v Berlíně na výstavě InnoTrans 2010.

V součastné době jsou Foxtrotem vybaveny veškeré základnové stanice (domečky) na 1. a 2. NŽK  (Národním  železničním koridoru) a ve výstavbě je úsek Česká Třebová - Přerov a úsek Ostrava - státní harnice se Slovenskem.

Služby a použité technologie