TECO - Automatizace - Detail

 

Fotovoltaická elektrárna Vepřek - řízení technologe výroby elektrické energie

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řízení technologií výroby elektrické energie ve fotovoltaické elektrárně Vepřek
  • Realizace: KYBERTEC s.r.o.
  • Rok realizace: 2010
  • Řídicí systém: 27x Tecomat Foxtrot CP-1004
  • Programové vybavení: Vývojové prostředí MOSAIC, 1x Reliance 4 Control Server pro 1.000 datových bodů, 1x Reliance 4 Control pro 1.000 datových bodů

V obci Vepřek na Mělnicku proběhlo 8. září 2010 slavnostní otevření ve své době největší české a zároveň jedné z největších světových fotovoltaických elektráren s výkonem 35 MWp. Fotovoltaická elektrárna se nachází severně od vesnic Vepřek a Mlčechvosty.

Řídicí systém se skládá z 26ti PLC Tecomat Foxtrot CP-1004, které jsou instalovány v jednotlivých blocích. Jedno PLC Tecomat Foxtrot CP-1004 je nainstalováno v hlavní rozvodně. Toto PLC řídí a monitoruje ochranu fotovoltaické elektrárny a odesílá SMS s poruchami. Všechna PLC jsou vzájemně propojena v síti Ethernet (optické vlákno). V centrálním velíně je umístěn počítač s aplikací Reliance 4 Control Server. V rozvaděčové skříni rozvodny je nainstalován dotykový panel s aplikací Reliance 4 Control, který je připojen k počítači ve velíně.

O FVE Vepřek a o roli Tecomatů Foxtrot v ní vyšel článek na serveru snižujeme.cz.
Celou referenci si můžete přečíst na serveru www.reliance.cz.

Služby a použité technologie