TECO - Automatizace - Detail

 

Fotovoltaické elektrárny Kuřívody a Falcon Mimoň

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Monitoring fotovoltaických elektráren FVE Kuřívody 1,4MW, FVE Falcon Mimoň 4,1,W
  • Realizace: LAMAL s.r.o.
  • Rok realizace: 2010-2011
  • Řídicí systém: 2x Tecomat Foxtrot CP-1005 + GSM modem, 1x OPC Deltalogic (pro Simatic S7-300)
  • Komunikace: 1x Modbus RTU, 1x Modbus TCP
  • Programové vybavení: Vývojové prostředí Mosaic, 2x Reliance 4 Control Server pro 3.000 datových bodů, 2x Reliance 4 Web Client

V roce 2010-2011 realizovala společnost Lamal s.r.o. monitoring foltovoltaických elektráren FVE Kuřívody a FVE Falcon Mimoň. V objektu FVE Kuřívody se nachází tří střídače Satcon o celkovém výkonu 1,5 MW. V objektu FVE Falcon Mimoň se nachází tři střídače Siemens o celkovém výkonu 4 MW. Monitorování každé FVE obsahuje:

  • sledování stavů střídačů – prostřednictvím datové komunikace OPC jsou online sledovány provozní data a poruchová hlášení jednotlivých sřídačů.
  • sledování stavu hlavní VN ochrany – prostřednictvím datové komunikace, která je realizována pomocí PLC Tecomat Foxtrot jsou online z VN ochrany vyčítána data o aktuálním stavu el. sítě.
  • sledování stavu elektroměru ČEZ – prostřednictvím datové komunikace, která je opět realizována pomocí PLC Tecomat Foxtrot, jsou přímo z elektroměru vyčítána data o výrobě a spotřebě (kWh) a jalových složkách (kVar).

Prostřednictvím TECO GSM modulu, který je součástí každé FVE jsou zabezpečena včasná upozornění operátora dispečinku, který se například včas dozví, že FVE je mimo provoz např. v důsledku výpadku síťového napětí ze strany energetiky, popřípadě, že některý ze střídačů vykazuje poruchu. Každý den ráno je investorovi automaticky posílán e-mail, který obsahuje celkovou denní výrobu v kWh a status poruchovosti provozu FVE.

Prostřednictvím vizualizačního SCADA systému Reliance 4 jsou data z jednotlivých FVE elektráren soustředěna na centrální dispečink. Operátor vidí online aktuální stav všech zařízení. Současně dispečink slouží jako hlavní uložiště dat, které lze kdykoliv využít k analýze formou tabulkových či grafických sestav.

Prostřednictvím webového klienta je investor schopen kdykoliv se na svou FVE připojit a zkontrolovat online stav. Popřípadě nahlédnout do historie monitorovaných dat.

Služby a použité technologie