TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení energetiky - Maso uzeniny Polička

Popis reference

Požadavek na rekonstrukci energetického hospodářství výrobního areálu firmy vznikl v r. 2018. Řešení postavené na robustním řídicím systému Tecomat Foxtrot a SCADA/HMI systému Reliance bylo klientem vybráno ve výběrovém řízení a začaly montážní a inženýrské práce. Projekt byl specifický a realizace obtížná v tom, že probíhal  během plného provozu výroby a odstávky výroby při přechodu na novou technologii byly minimální (pouze o víkendech).


Řídicí systém

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je zde nasazen jako decentralizovaný a instalovaný ve 13 rozváděčích, které jsou rozmístěny v celém výrobním areálu. Pro propojení a vzájemnou komunikaci centrálních modulů je použita síť PLCNet. Rozváděče jsou osazeny HMI panely, které slouží pro lokální ovládání.

Na dispečerském počítači je nainstalován SCADA/HMI systém Reliance a je umístěn v dispečinku s nepřetržitým dohledem. Reliance získává data z jednotlivých PLC a prezentuje je v přehledných grafických schématech tak, aby obsluha byla okamžitě informována o stavu řízených technických zařízení a mohla řešit případné problémy.

Součástí projektu je detailní archivace energií. Tato data slouží klientovi pro analýzu provozu areálu.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot zde řídí a integruje následující technologie:

  • 2 parní kotle Bosch (hlavní zdroje páry, komunikace přes Modbus)
  • tlak páry
  • 4 výměníkové stanice pára–voda
  • ohřev a distribuci topné vody a teplé užitkové vody v celém areálu
  • čistírnu odpadních vod s ohřevem a distribucí teplé vody pro jímky s kalem
  • vzduchotechnické jednotky
  • chladicí kompresory a využití jejich odpadního tepla pro předehřev teplé užitkové vody
  • spotřebu elektrické energie, plynu, vody a tepla (komunikace M-Bus)

Podrobnějíš popis této reference naleznete na www.reliance.cz

 

Služby a použité technologie