TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení přečerpávání v terminálech pohonných hmot - Ukrajina

Popis reference

Společnost ČP Profikom ze Lvova na Ukrajině nasadila v letech 2014 až 2017 náš řídicí systém Tecomat Foxtrot na pěti přečerpávacích terminálech společnosti GalNeftěGaZ, které zásobují pohonnými látkani čerpací stanice OKKO. 

Tyto terminály pokrývají celé území západní Ukrajiny a zajišťují zásobování čerpacích stanic OKKO. Jedná se o terminály ve městech Lvov, Užhorod, Vinnici, Halič a Černěchov, kde společnost ČP Profikom při modernizaci stávajícího řízení plnění pohonných hmot z rezervoárů do cisteren použila právě náš řídicí systém Foxtrot.

V těchto terminálech je řízeno veškeré přečerpávání do cisteren prostřednictvím centrálního modulu CP-1003 a pro vizualizaci je použit software SCADA Reliance 4.

Obsluha každého z modernizovaných terminálů provádí plnění cisteren na základě objednávky a odpovídající receptury benzinu či nafty. Foxtrot zde řídí a monitoruje čerpadla, otevírá a zavírá ventily plnění cisterny, uzemňuje cisterny a kontroluje správnost fází napětí pro celou technologii. Současně s tím pracuje s informacemi měření objemu přečerpávaných pohonných hmot měřidly od společností Micro Motion a Emerson.

Veškeré údaje jsou zobrazovány na monitoru operátora obsluhy, na informačních tabulích a současně jsou předávány k využití na nadřízený MSSQL server.

Použité prvky automatizace a vizualizace

  • Centrální modul Tecomat Foxtrot CP-1003
  • Rozšiřovací moduly na TCL sběrnici OS-1401, IB-1301
  • SCADA Reliance 4

Modernizace řízení přečerpávacích terminálů proběhla v letech 2015 až 2016. 

 

Místo obchodního odečtu ropných produktů

Ve městě Ovruč na Ukrajině provedla v letech 2016 až 2017 společnost ČP Profikom modernizaci technologie obchodního odpočtu ropných produktů. Modernizace technologie se týkala řízení a monitoringu dvou měřících linek odečtu dodání a výdeje ropných produktů. Údaje od měřícího zařízení firmy Core Processor Micro jsou vyčítány prostřednictvím PLC Tecomat Foxtrot, konkrétně je zde použit centrální modul CP-1003.

Veškeré získané údaje jsou zobrazovány na monitoru operátora obsluhy, na informačních tabulích a současně předávány k využití na nadřízený MSSQL server.

Použité prvky automatizace a vizualizace:

  • Centrální modul Tecomat Foxtrot CP-1003
  • Rozšiřovací moduly na TCL sběrnici OS-1401, IB-1301, IB-1501 a IT-1604
  • SCADA Reliance 4

 

Služby a použité technologie