TECO - Automatizace - Detail

 

Vzdálené ovládání větrných elektráren - větrné parky Liberec a Trojmezí

Popis reference

  • Země: Český republika
  • Název akce: Vzdálené ovládání větrných elektráren - větrné parky Liberec a Trojmezí
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic + SCADA Reliance
  • Realizace: KYBERTEC s.r.o.

Společnost KYBERTEC s.r.o. aplikovala v roce 2014 náš řídicí systém Tecomat Foxtrot  jako systém dálkového odpínání větrných elektráren ve větrných parcích Trojmezí a Liberec (lokalita Lysý vrch) pro firmy Farma Trojmezí a Konotech.

Jednotlivé elektrárny jsou vybaveny samostatnými PLC Tecomat Foxtrot, které na příkaz z nadřízeného systému ČEZ regulují odpínáním jednotlivých elektráren výkon příslušného větrného parku. Této řídicí úrovni je pak nadřazena úroveň monitorovací, která je vybavena SCADA systémy Reliance, kdy jsou na několika pracovištích monitorovány aktuální výkonové a provozní parametry jednotlivých elektráren a dále je zajišťován monitoring případných požadavků z nadřazeného systému. 

Protože zákazník používá systémy Foxtrot a TC-700 také k dalším účelům, byla volba technického řešení poměrně jednoznačná. Ve vlastním řešení pak byla s výhodami použita technologie PLC net a TECORoute.

Služby a použité technologie