TECO - Automatizace - Detail

 

Komunikační systém sestra-pacient v Domově seniorů - Dobětice, ČR

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Komunikační systém sestra-pacient v Domově seniorů - Dobětice, ČR
  • Rok realizace: 2014-2015
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot, CP-1000 + CIB periferní moduly, GSM brána
  • Programové vybavení: Mosaic, Reliance
  • Realizace: AEC Novák s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o.

Na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení (nemocnice, domovy důchodců, lázně apod.) a dnes již i v hotelových komplexech se pro účely dohledu nad pacienty používají komunikační systémy typu sestra-pacient. 

Domov pro seniory Dobětice, p.o. (dále jen Domov) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995. Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Svým uživatelům poskytuje ubytování, stravování a celodenní péči.

V rámci modernizace Domova byl pro aplikaci sestra-pacient doporučen a následně vybrán náš řídicí systém Tecomat Foxtrot ve spojení se SCADA/HMI systémem Reliance 4 od společnosti GEOVAP spol. s r.o. 

Výsledkem je instalace je aplikace, jejímž úkolem je:

  • vyhodnocení požadavků z jednotlivých pokojů a odbavení těchto požadavků z tlačítek,
  • odesílání požadavků prostřednictvím SMS zpráv na vybraná telefonní čísla.

Veškerá data jsou automaticky předávána do dispečerského počítače, který je umístěn v sesterně. Na dotykovém LCD displeji o velikosti 24“ je graficky přehledným způsobem prezentován stav jednotlivých pokojů a zobrazení požadavku na odbavení včetně akustické signalizace. Dále lze uživatelsky definovat jména ubytovaných osob a telefonní čísla, na které jsou odesílány SMS zprávy, případě zakázat/povolit jejich odesílání. Požadavky na odbavení jsou rovněž ukládány do interní databáze pro případné vyhodnocení. 

Služby a použité technologie