TECO - Automatizace - Detail

 

Měření, regulace a řízení vytápění, klimatizace a vzduchotechniky administrativní budovy se střešním rezidenčním bytem - Pardubice, Česká republika

Popis reference

 • Země: Česká republika
 • Název akce: Měření, regulace a řízení vytápění, klimatizace a vzduchotechniky administrativní budovy se střešním rezidenčním bytem - Pardubice, Česká republika  
 • Realizace: Tecont s.r.o. 
 • Rok realizace: 2013
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
 • Programové vybavení: Mosaic

V roce 2013 byla v Pardubicích vybavena řídicím systémem Tecomat Foxtrot nově postavená administrativní budova. Realizaci provedla zkušená integrátorská firma Tecont a systém Foxtrot zde řídí měření, regulaci a řízení vytápění, klimatizace a vzduchotechniky.

Řízené zařízení a technologie:

 • vzduchotechnika s rekuperací a vodním ohřevem vzduchu
 • větve ekvitermního vytápění
 • IRC s otopnými tělesy v kombinaci s VRV jednotkami DAIKIN v administrativní části
 • IRC s podlahovým vytápěním a podlahovými konvektory v kombinaci s VRV jednotkami DAIKIN v bytové části
 • návaznost na EPS

Ovládání

Plnohodnotné uživatelské ovládání všech technologií se provádí pomocí webového rozhraní. Jsou zde k dispozici volitelné parametry provozu VZT, vytápění ÚT a parametry pro vytápění / klimatizaci všech místností a prostor. Nastavení obsahuje režimy provozu, nastavení teplotního komfortu a časových programů. Dále jsou k dispozici grafy průběhů teplot jednotlivých místností s historií 4 dny zpět. Vývoj teplot s delší historií se ukládá do tabulky formátu csv.

Servisní parametry jsou přístupny taktéž z webového rozhraní po zalogování servisním heslem.

Řídící jednotka je zapojena do vnitřní ethernetové sítě. Díky tomuto je uživateli umožněno kontrolovat a ovládat technologii z kteréhokoliv počítače v budově i mimo ni.

Technologie

Jako řídící jednotka je osazen systém Foxtrot CP 1003 naší společnosti Teco a.s. K centrální jednotce jsou připojeny dva rozšiřující moduly na TCL sběrnici, které vytvářejí 4 CIB sběrnice. Celkově je v systému osazeno devadesát CIB prvků. Uživatelské ovládání se provádí pomocí prostorových modulů RCM2-1, C-RC-0003R a přes webové rozhraní PLC.

Pro výměnu vzduchu v celé administrativní části (kanceláře, jednací sály) slouží vzduchotechnika osazená rekuperátorem a vodním ohřívačem vzduchu. Výkon vzduchotechniky je řízen frekvenčními měniči na přívodním a odtahovém ventilátoru tak, aby bylo co nejefektivněji využito vlastností venkovního vzduchu v kombinaci s požadovanými parametry přiváděného vzduchu.

Jako zdroj tepla slouží horkovod z CZT EOP. Přiváděná teplá voda je rozdělena do čtyř nezávislých topných větví, z nichž každá je samostatně regulována dle ekvitermní křivky směšovacími ventily.

V každé místnosti administrativní části je prováděno měření prostorové teploty pomocí RCM2-1, nebo C-IT-0200R. Tyto prvky jsou designově uzpůsobeny stávajícím ovladačům GIRA s konkrétním RAL odstínem. Na základě tohoto měření je prostor v zimním období vytápěn otopnými tělesy, jejichž ventily jsou otevírány elektricky řízenými termo-hlavicemi PWM regulací.

V letním období jsou na základě prostorového měření spouštěny VRV jednotky klimatizačního systému DAIKIN, se kterým řídící PLC komunikuje a je tedy schopno spustit jednotku v daném prostoru dle zadaných požadavků. Na modulech RCM2-1 lze provádět lokální teplotní a provozní nastavení.

Služby a použité technologie