TECO - Automatizace - Detail

 

Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Testovací a srovnávací pracoviště termických solárních panelů
  • Realizace: Regulus, Praha
  • Rok realizace: 2011
  • Řídicí systém: IR-12 (Foxtrot CP-1051)
  • Programové vybavení: Mosaic, WEBMaker 

Firma Regulus, významný dodavatel komplexního řešení vytápěcích soustav s tepelnými čerpadly, solárními panely a akumulačními nádržemi si vybudoval na střeše své nové budovy v Praze v Komořenech vlastní testovací pracoviště k objektivnímu porovnávání účinnosti termických solárních panelů různých dodavatelů. Komplikovanou soustava ventilů, čerpadel a čidel teploty řídí a monitoruje řídicí systém postavený na bázi Tecomat Foxtrot.

Řídicí systém

Inteligetní digitální regulátor IR-12 firmy Regulus je zákazncká verze základního modulu CP-1016.

Služby a použité technologie