TECO - Automatizace - Detail

 

Monitoring elektroměrů v nákupním centru Carrefour, Jordánsko

Popis reference

Realizace: společnost Ametrad Technology Services

V nákupním centru v Jordánsku je řídicí systém Tecomat Foxtrot využíván k monitoringu spotřeby elektrické energie a dalších parametrů elektrické sítě. Monitoruje stav všech elektrických obvodů a archivuje také informace o spotřebě elektrické energie.

Funkce řídicího systému:

  • Monitoring elektroměrů
  • Monitoring parametrů elektrické sítě
  • Umožňuje volbu funkčnosti – automatická kontrola vytížení elektrické sítě / manuální kontrola správcem s pomocí kontrolního panelu
  • Umožňuje zobrazení dat o spotřebě v jakémkoli časovém období
  • Na email jsou správci zasílány hodnoty o denní spotřebě.

Služby a použité technologie