TECO - Automatizace - Detail

 

Řídicí systém administrativní budovy PAZ-2 v centru Ramat Gan v Tel Avivu

Popis reference

  • Země: Izrael, Tel Aviv
  • Název akce: Řídicí systém vzduchotechniky, chlazení a požárních klapek budovy PAZ-2
  • Realizace: Teco Izrael
  • Rok realizace: 2011
  • Řídicí systém: Foxtrot CP-1005
  • Programové vybavení: Mosaic, Wizcon

Tecomat Foxtrot řídí vzduchotechniku, strojovnu chlazení a požární klapky v administrativní budově PAZ-2. Budova se nachází v obchodním centru Tel Avivu Ramat Gan. Jsou zde nejvyšší budovy v Izraeli a nachází se zde jedna ze čtyř nejznámějších diamantových burz na světě.

Při rekonstrukci budovy PAZ-2, kdy byla přidávána dodatečná patra, byl pro rozšíření technické zařízení budovy tedy pro vzduchotechniku, strojovnu chlazení a požární klapky vybrán řídicí systém Tecomat Foxtrot CP-1005.

Do stávajícího systému jsou nové Foxtroty  napojeny přes Modbus.

Projekt má více než 350 vstupů a výstupů. Pro vzdálené vstupy, přes které jsou připojeny požární klapky vzduchotechnických jednotek, je využita sběrnice CIB.

Vizualizace je provedena v systému Wizcon a jak je vidět z obrázků je v hebrejštině. V tabulkách se pak nastavují žádané hodnoty pro  jednotlivé části budovy a pro různá roční období tak, aby byly splněny jednak vzduchotechnické parametry a zároveň bylo dosaženo úspor.

V technickém podlaží se nachází 5 chladicích kompresorů Trein, 3 z nich jsou na 300 tun, dva na 500 tun chladiva. Foxtroty tyto kompresory řídí.

Služby a použité technologie