TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení a monitoring technologií, elektroměrů a vodoměrů - Úřad pro islámské záležitosti a dotace v Dubaji

Popis reference

Realizace: společnost Orient, Spojené arabské emiráty

V této administrativní budově se nachází několik chladících a topných systémů. Cílem bylo implementovat zde řešení, které umožní snadno monitorovat a řídit všechny tyto technologie.

Dalším cílem bylo uvézt do provozu systém pro pravidelný monitoring 65 elektroměrů a 7 vodoměrů, které se v budově nacházejí. Z dat z nich dostupných také vytvářet pravidelné reporty o spotřebě a porovnávat je s maximální možnou úrovní odběru elektrické energie.

Klimatizační jednotky

V budově se nachází mnoho klimatizačních jednotek, které mohou být ovládány termostaty umístěnými na různých místech v budově nebo s pomocí mobilního zařízení se snadno ovladatelným uživatelským rozhraním. Jejich monitoring je umožněn díky systému SCADA Reliance, který umožňuje zobrazení všech termostatů na jedné přehledné obrazovce.

Náš systém zajišťuje také monitoring a řízení všech chladících a vzduchotechnických jednotek.

Monitoring výtahů a dalších technologií

V budově se nachází pět výtahů. Náš systém umožňuje monitoring jejich přesné polohy a status jejich kabinových a protipožárních alarmů.Mezi další sledované technologie patří například protipožární systém, systém pro detekci kouře, požární alarm a mnoho dalších.

Monitoring elektroměrů

V souvislosti s elektroměry je kromě dat o spotřebě sledováno také mnoho technických parametrů. Systém také upozorňuje na překročení stanoveného měsíčního, týdenního a denního limitu spotřeby elektrické energie.

Monitoring vodoměrů

Systém umožňuje monitoring denní, měsíční a roční spotřeby vody a umožňuje porovnat ji s maximální možnou, předem nadefinovanou spotřebou. V systému lze snadno vytvářet pravidelné reporty o spotřebě, včetně grafického zobrazení.

 

Služby a použité technologie