TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení ekonomického provozu vytápění a přípravy TUV ze solárních panelů, zemních vrtů a tepelného čerpadla - Česká republika

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řízení ekonomického provozu vytápění a přípravy TUV ze solárních panelů, zemních vrtů a tepelného čerpadla - Česká republika
  • Realizace: MICRONIC Přerov s.r.o.
  • Rok realizace: 2015
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic

V roce 2015 byla společností MICRONIC Přerov  dokončena implementace řídícího systému Tecomat Foxtrot pro řízení ekonomického provozu vytápění a přípravy TUV ze solárních panelů, zemních vrtů a tepelného čerpadla.

Cílem řešení bylo zajistit energetickou soběstačnost administrativní budovy a sportovního centra. Budova je vybavena kombinovanými FVE a solárními panely, které během pracovního dne dodávají el. energii administrativní budově. Navíc v letním období jsou panely FVE pro vyšší účinnost ochlazovány teplosměnným médiem v solárních panelech. Získaná energie se nejprve používá pro pokrytí energetické potřeby (zejména TUV) sportovní haly a následně přebytky jsou ukládány do čtyř zemních vrtů za účelem akumulace energie. Akumulovaná energie v zemi se využívá v zimním období, kdy tepelné čerpadla zemní teplo převádí do topného systému celé budovy.

Celý systém je vybaven 39ks teplotních čidel a 9ks kalorimetrů, které zabezpečují dokonalý přehled o dodávané a odebírané energii v jednotlivých režimech provozu. Na výřezu vizualizace jsou vidět např. teploty média v jednotlivých vrtech a kontrolní teploty. Těchto osm měřících bodů je rovnoměrně rozmístěno mezi prvním a druhým vrtem.

Všechny důležité hodnoty a informace o aktuálním stavu systému jsou zaznamenávány do databáze a průběžně vyhodnocovány. V případě poruchy je posílána SMS strojníkovi a e-mail definovaným osobám. Ovládání systému je možné prostřednictvím WEB aplikace, ale i SMS povely.

Služby a použité technologie