TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení systému světel v Domu kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, Česká republika

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řízení světel v restauraci, hotelu a salóncích  Domu kultury Akord, Česká republika
  • Realizace: EMVT s.r.o. Ostrava, Lumír Zmijka
  • Rok realizace: 2013-2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic

Elektroinstalace a osvětlení v Domě kultury Akord

Dům kultury Akord je označován za Vlajkovou loď ostravského kulturního dění. Kompletní rekonstrukce budovy proběhla v letech 2013 – 2014. Investorem je město Ostrava. Celkové řešení je dílem  Ing. arch, Denisy Barvíkové, ateliér d21 architekti s.r.o., Osvětlení navrhla firma LUXPLAN, řídící systém budovy je založen na systému Foxtrot firmy Teco a.s. Projekt elektro zpracovala, naprogramovala a objekt do provozu uvedla firma EMVT s.r.o, Ostrava.

V objektu jsou instalovány celkem čtyři centrální moduly CP1000, které řídí ovládaní osvětlení, ovládání žaluzii a světelné scény. Každá z instalovaných jednotek CP 1000 řídí vybranou část objektu, která se z provozního hlediska chová jako samostatný provozní celek. Celkový přehled o provozu osvětlení je na jednoduchém panelu v recepci 1.NP. Na ovládacím panelu je rovněž optická a akustická signalizace o stavu jističů hlavního a nouzového osvětlení, které jsou důležité pro provoz. Pro servisní účely je připraven dálkový přístup k systému přes internet a jednoduchá vizualizace.

Instalované řídící jednotky:

  1. Centrální šatna 1.PP, chodby 1 až 5.NP. Osvětlení v 1.PP a v 1.NP je řešeno LED pásy, které jsou  instalovány pod průsvitnými foliemi. Řízení LED pásů pře sběrnici DALI. V části chodeb, 2-5.NP  jsou použita původní žárovková svítidla, která byla repasována. Klasické žárovky byly nahrazeny LED zdroji a doplněny LED pásy.
  2. Restaurace, kuchyň a bar v 1.NP. Zářivkové a LED osvětlení ve stropních svítidlech v restauraci, řízení přes sběrnici DALI.
  3. Hudební sál, salónky 2-3NP a administrativní  prostory.  Instalována jsou zářivková a LED svítidla. Dále je do Foxtrotu integrováno ovládaní žaluzií a rolet, připravené světelné scény v jednotlivých prostorech dle požadavků uživatelů. V Hudebním sálu jsou zachována původní žárovková svítidla. Tři lustry, každý sestavený se 37 kusů skleněných koulí. Původní osazení bylo 60W žárovkou. Svítidlo bylo repasováno, žárovky 60W byly nahrazeny LED žárovkami 7W. Po obvodu sálu byla svítidla doplněna LED pásy. Ovládání každého svítidla je rozděleno na pět skupin. Centrální řízení osvětlení sálu probíhá z místa hudební režie.
  4. Klub Akord 1.PP, bar 1.PP a salonek u Klubu. Instalována jsou stropní zářivková a LED svítidla, ovládaná přes sběrnici DALI. Připraveny jsou vybrané světelné scény. Při řízení provozu klubu je možno kompletní osvětlení upravit, případně vypnout z hudební režie Klubu.

V objektu je celkem instalováno cca 680 ks svítidel, osazeno 1400 ks světlených zdrojů, plošné osvětlení stropů v rozsahu 580 m2. Jejich plocha je pokrytá LED pásy, které jsou zakryty průsvitnou folií. Pro řízení osvětlení je využito 350 DALI adres. Systém Foxtrot ovládá 85 ks žaluzií a rolet. Na vybraných místech jsou instalovány pohybové snímače napojené na binární vstupy systému. Systém dále monitoruje 16 skupin pomocných kontaktů, celkem 64 jističů,  které jsou napojeny na binární vstupy a přes poruchovou signalizaci je monitorován jejich stav.

Služby a použité technologie