TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení systému vytápění dvou nezávislých objektů z akumulační kotelny s kotlem na dřevoplyn

Popis reference

 • Země: Česká republika
 • Název akce: Řízení systému vytápění dvou nezávislých objektů z akumulační kotelny  kotlem na dřevoplyn
 • Realizace: Jiří Troup - Datanets
 • Rok realizace: 2011
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP-1004
 • Programové vybavení: vestavěný web server 

V roce 2011 byl realizován systém řízení vytápění dvou nezávislých stavení vesnického statku z akumulační kotelny s kotlem na dřevoplyn o výkonu 45 kW, akumulačními nádržemi o celkovém objemu 3000l. Tuto aplikaci reralizovala společnost Jiří Troup - Datanets.

Dalšími funkcemi je monitorování a vizualizace zabezpečovacího systému přes RS232. 

Součástí řídícího SW je:

 • ekvitermní řízení teplot pro každý okruh
 • automatické řízení výkonu kotle
 • automatické řízení procesu nabíjení a vybíjení nádrží
 • časové programy vytápění pro každý okruh
 • poruchové a havarijní stavy
 • chlazení kotle při výpadku napájení do systému vytápění (UPS)
 • pravidelná archivace dat  (teploty, provozní hodiny, meteodata, EZS)
 • monitorování ovládání a vizualizace EZS Paradox
 • sběr meteodat pomocí modulu ConnectBlue (I/O přes bluetooth na RS232)

Řídící systém 

V systému je použita centrální jednotka CP-1004, jednotka binárních vstupů a výstupů IR-1501 a jednotka měření 8 analogových veličin z vlastního vývoje komunikující po lince RS232, karta SD o velikosti 2GB.

Zařízení je napájeno z UPS o výkonu 3,3 kVA. Systém je připojen do místní LAN pomocí převodníků ETHERNET/OPTO a celá vizualizace je poté přeložena do internetu, aby bylo možné systém dálkově spravovat a monitorovat. 

Vizualizace je řešena integrovaným webmakerem. Veškeré ovládání kotelny je řešeno pouze přes webové rozhraní.

Služby a použité technologie