TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení technologií hypermarketu Lenta - Nižnyj Tagil, Rusko

Popis reference

  • Země: Rusko
  • Název akce: Řízení technologií hypermarketu Lenta - Nižnyj Tagil, Rusko
  • Rok realizace: 2015
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: Těritoria Kontrolja

Lenta je jedním z největších maloobchodních řetězců v Rusku a druhým největším řetězcem hypermarketů v zemi. Provozuje 96 hypermarketů v 55 městech napříč Ruskem a 21 supermarketů v regionu Moskvy.

Jedním z dalších hypermarketů, které byl právě dokončen, je tento ve městě Nižnyj Tagil, který je s několika dalšími vybaven našim řídicím systémem Tecomat Foxtrot. Ten zde řídí vytápění, osvětlení, klimatizaci a vzduchotechniku. Systém Foxtrot zde byl nasazen díky našemu lokálním partnerovi pro Uralský region společnosti Territoria Kontrolja.

Veškeré technologie řízené Foxtrotem jsou propojeny na dispečink vybavený SCADA softwarem Reliance.

Služby a použité technologie