TECO - Automatizace - Detail

 

Sledování spotřeby elektrické energie - resort Jabel Dhanna

Popis reference

V roce 2017 společnost Orient Protection systems implementovala náš řídicí systém Tecomat Foxtrot v resortu Jebel Dhanna v Abu Dhabi. Jeho úkolem zde je monitorovat spotřebu energie a další parametry s tím související.

Vlastnosti systému:

  • Monitoring spotřeby energie v reálném čase
  • Zobrazení všech parametrů elektrické sítě
  • Uchování parametrů pro tvorbu analýz spotřeby
  • Umožňuje tvorbu denních, týdenních a ročních reportů v podobě přehledných grafů
  • Upozorňuje na vysoké či naopak nízké napětí a pro neobvyklé hodnoty v měsíční spotřebě
  • Monitoring spotřeby a tlaku vody

Služby a použité technologie