TECO - Automatizace - Detail

 

Systém řízení administrativního a logistického centra společnosti Renomix s.r.o. ve Zlíně

Popis reference

 • Země: Česká republika
 • Název akce: Systém řízení administrativního a logistického centra společnosti Renomix
 • Realizace: ETMONTA s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o.
 • Rok realizace: 2010
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP-1004
 • Programové vybavení: integrované vývojové prostředí Mosaic, Reliance 4 Control Server pro 250 db

Během dubna a května roku 2010 byla provedena implementace řídicího systému Tecomat Foxtrot do administrativního a logistického centra společnosti Renomix s.r.o. ve Zlíně. Vizualizace funkcí řídího systému je realizována prostřednictvím SCADA/HMI systému Reliance.

Celý systém se skládá ze dvou rozvodných skříní. Hlavní rozvodná skřín je osazena řídicím automatem Tecomat Foxtrot CP-1004, periferními moduly na sběrnici CIB a elektrickými rozvody. V podružném rozvaděči je osazen externí komunikační master, periferní moduly na sběrnici CIB  a elektrické rozvody.

Aplikační software zhotovený ve vývojovém prostředí Mosaic v návaznosti na SCADA/HMI Reliance řídí a monitoruje následující technologie:

 • řízení interiérového osvětlení spínáním a stmíváním prostřednictvím systémových ovladačů,
 • řízení exteriérového osvětlení spínáním na základě časového programu, který je uživatelsky nastavitelný prostřednictvím vizualizace,
 • řízení žaluzií včetně naklápění lamel,
 • řízení teplovodního vytápění individuálně v každé místnosti s možností manuálního zásahu do časového programu a nastavení časového programu z vizualizace,
 • monitor požadavků na chlazení od klimatizačních jednotek a jejich vizualizace,
 • vazba systému na externí EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) - centrální funkce,
 • měření spotřeby elektrické energie prostřednictvím pulzních elektroměrů (hlavní elektroměr, elektroměr nájemní plochy a elektroměr tepelného čerpadla) - archivace dat do databáze dBase,
 • měření spotřeby tepla a chladu prostřednictvím měřičů Senzonic II. připojených do řídícího PLC prostřednictvím rozhraní M-bus (hlavní a nájemní prostory),
 • zobrazení průběhu měřených teplot do grafů a jejich ukládání do databáze,
 • vzdálený přístup a komunikace s uživatelem  prostřednictvím Internetu - Reliance Web Client
 • instalační místa klasické elektroinstalace (vypínače, zásuvky, STA a DATA) a systémové ovladače - design Elegant,
 • pro řízení a monitor řídicího systému - SCADA/HMI systém Reliance 4 je instalována na dotykovém panelu Asus v kanceláři ředitele.

Služby a použité technologie