TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení odlévacího lisu pro výrobu základní části lampy venkovního osvětlení - Ternopol, Ukrajina

Popis reference

  • Země: Ukrajina
  • Název akce: Řízení odlévacího lisu pro výrobu základní části lampy venkovního osvětlení - Ternopol, Ukrajina
  • Rok realizace: 2013
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: ČP SAKS

Během roku 2014 byl náš systém Tecomat Foxtrot nasazen ve městě Ternopol na Ukrajině ve výrobním závodě lamp pouličního osvětlení. Jedním z řízených procesů řízení odlévacího lisu pro výrobu základní části lampy venkovního osvětlení.

Celé lisovací zařízení prošlo modernizací a rekonstrukcí, včetně řízení a monitorování odlévání základních dílů lampy. Zařízení pro odlévání korpusů bylo vyrobeno v Itálii společností IDRA.

Výroba základních dílů probíhá na principu lití speciální slitiny pod tlakem. Celý proces výroby odlitků se skládá z několika postupných, na sebe navazujících kroků. Nejprve se provádí tavení slitiny pro korpusy. Potom se přesně dávkuje požadované množství roztavené slitiny pro daný typ lampy. Následuje lisování korpusu ve formě.

Tyto všechny operace, včetně ochlazení výlisku a jeho předání k dalšímu opracování, probíhají automaticky. Nedílnou součástí této části výroby lamp je i sledování havarijních stavů a jejich vyhodnocování a odstraňování. Vše je zobrazováno na pracovišti dispečera linky lisování.

Použit je zde PLC Tecomat Foxtrot CP 1003 s vizualizací prostřednictvím web-serveru přímo v  centrální jednotce.

Projekt řízení a kontroly výroby základního výlisku lampy osvětlení realizovala společnost „ČP SAKS“ v roce 2013 s ing. Tarasem Čumou.

Služby a použité technologie