TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení technologie aerotunelu v certifikační zkušebně

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: řízení technologií aerotunelu v certifikační zkušebně společnosti FIRES - Slovensko
  • Realizace: SLOEVTECO s.r.o.
  • Rok realizace: 2010
  • Řídicí systém: Centrální jednotka Foxtrot CP-1004  + 6 x rozšiřující modul
  • Programové vybavení: Reliance 4 200 bodů

Slovenská společnost Fires s.r.o. je autorizovaný institut pro provádění certifikačních, zkušebních a inspekčních služeb při prokazování shody stavebních výrobků se zaměřením na požární bezpečnost stavebních výrobků a otvorových výplní. Kvalifikovaným a nestranným zkoušením a hodnocením chrání životy, zdraví a majetek koncových spotřebitelů hodnocených výrobků a procesů. Společnost má řadu zákazníků nejen ze Slovenska, ale i řady evropských zemí.

V sídle společnosti realizovala naše partnerská společnost SLOVTECO s.r.o. nasazení řídicího systému Tecomat Foxtrot pro řízení a ovládání aerotunelu. Jako centrální jednotka byla zvolena CP-1004 s rozšiřovacími moduly IB-1301, OS-1401, 3 x IT1601 a IT1602. V aerotunelu se pomocí PLC Tecomat Foxtrot ovládají otáčky dvou nezávislých motorů pohánějících vrtule motor v komoře a motor v tunelu. Regulací otáček motoru v tunelu se reguluje rychlost proudění vzduchu, která se měří na výstupu z tunelu v devíti bodech. Regulací druhého motoru se reguluje tlak vzduchu v komoře.

Foxtrot dále snímá teplotu vzduchu okolí a teplotu vzduchu v jednotlivých potrubích pomocí termočlánků. Naměřené hodnoty se z PLC posílají po ethernetovém rozhraní na dispečerské stanoviště, kde jsou zobrazované pomocí SCADA/HMI systému Reliance 4. Z naměřených hodnot se vypočítává hmotnostní průtok vzduchu pro jednotlivé potrubí. Na základě vypočítaných výsledků se určí, zda testovaný výrobek vyhovuje či nikoliv.

Služby a použité technologie