TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení technologií zábavního parku Permonium

Popis reference

 • Země: Česká republika, Oslavany
 • Název akce: Řízení technologií zábavního parku Permonium, www.permonium.czwww.vezkukla.cz
 • Rok realizace: 2010-15
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
 • Programové vybavení: Mosaic
 • Realizace: Axomer, Petr Postránecký
 • Foto: Axomer, Teco-Josef Šiška

Představení parku Permonium

Celý objekt těžní věže je obklopen zábavním parkem pro děti i dospělé. Na 6 000 m2, členěných do dvou výškových úrovní se nachází 26 různých atrakcí – uzlů, nazvaných hornickou hantýrkou. V nich se odehrává interaktivní hra „Magic Permon“, řízená pomocí moderních informačních technologií. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemním bludiště v ČR imitující styl důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s lanovým centrem, prales, starou hornickou dílnu a reálné štoly, v nichž jsou umístěny další reálie a zábavné aktivity.

Velmi oblíbené jsou i lanové aktivity – dvouúrovňové lanové centrum s názvem Pavoučí past, Industriální stezka – 275 m dlouhá lanová stezka nad střechami výrobních hal, která propojuje historický vodojem s bývalou těžní věží, lanovka s názvem salpóna – sjezd z terasy těžní věže ve výšce 11 m, je určená dětem od 12 let a 140 cm. Na své si přijdou i mladší děti, pro ně je připravena menší „škrtí lanovka“.

Interaktivní hra „Magic Permon“

Jedná o „zábavní park s příběhem“, nabízející aktivní poznání, zábavu i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií těžby černého uhlí v regionu Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Každý návštěvník se může zapojit do interaktivní hry „Magic Permon“ a projít deseti nástrahami některé ze šesti tras oslavanských permonů, kteří v okolních kopcích skutečně žijí.

Hra, řízená pomocí moderních informačních technologií , je určena pro všechny věkové kategorie. Má různé úrovně náročnosti (level 1 – děti do 10 let, level 2 – dospívající mládež, level 3 – dospělí, Magic Permon Extrem – dospělí ) a její princip spočívá v plnění 10 různých druhů úkolů – vědomostních, dovednostních, fyzických, adrenalinových, které jsou zadávány pomocí veršovaných indicií.

Na závěr čeká úspěšné hráče nejen virtuální setkání s permonem, ale také jedinečná výhra – kostka Magica, kterou jinde nezískáte. Díky této interaktivní hře se návštěvníci opakovaně do zábavního parku vrací, neboť jim skýtá až 18 různých variant vyžití volného času. Pohádková hra Ztracený permoník je určená pro ty nejmladší návštěvníky předškolního věku. Malí dobyvatelé si za odměnu odnesou permonickou medaili.

www.permonium.cz

www.vezkukla.cz

Řízení parku Permonium

Zadání:

 • Vytvořit interaktivní řízení a dohled nad atrakcemi parku.
 • Převést vizi autorů obsahu hry Magic Permon do světa IT s interaktivní rozhraním pro hráče. Princip hry je po zadání (zobrazení) úkolu najít v parku 4-místný kód (správný), ten zadat do terminálu a hráči se dostanou k plnění dalších úkolů. V případě zadání 3 špatných kódů hráč končí a je odkázán znovu na pokladnu.
 • Propojit hru se systémy přístupu (vstupu) do parku, propojení s pokladnou a restaurací.

Požadavky:

 • Maximálně jednoduché a pochopitelné ovládání pro hráče i pro obsluhu
 • Robustní a stabilní systém s možností změn a rozšiřování

Řešení:

 • Byl vyvinut konfigurátor a správce pro intuitivní systém vytváření jednotlivých „tras“ her. Přidáno grafické uživatelské rozhraní pro jejich editaci a rozhraní pro zadávání hráčů do hry přímo u pokladny . Celek je koncipován jako otevřený SW server-klient programovaný jazykem PHP. S minimální úpravou jej lze aplikovat v jiných parcích a vytvářet jiné příběhy či trasy. Základem je server postavený na Linuxu s databází, do které jsou ukládána data tras, ale i on-line stav hráčů. Tím má obsluha dokonalý přehled o hráči, např. zda zadává správné kódy.
 • Vznikají také nové variace a statistiky ve hrách, např. nejrychlejší hráč.
 • Pro identifikaci hráče, přístup do parku, objednávkový systém (restaurace) byl použit RFID bezkontaktní systém  125kHz. Tím došlo ke „zdánlivému“ propojení a zákazník používá jeden čip na vše.
 • Pro komunikaci s hráči se ukázalo jako nejvhodnější řešení zobrazení informací na 10“ dotykových tabletech. (od roku 2010 jsou používány stále původní tablety) Tablety komunikují se serverem po místní síti.
 • Bezkontaktní RFID čtečky kiosků hry jsou propojené se systémem Foxtrot po sběrnici RS-485. (V době realizace v r.2010 nebyl jiný způsob připojení RFID) . Foxtrot identifikuje hráče ve hře a v případě potřeby komunikuje se serverem hry.
 • Instalované kiosky v parku jsou se serverem propojeny on-line a je-li na konkrétním kiosku požadováno spuštění úkolu, zobrazí se na něm potřebná stránka. 
 • Foxtrot na základě aktivace vstupů nebo programu aktivuje výstupy - jednotlivé atrakce. Ze serveru také dostává informace o spouštění některých dílčích podprogramů (např. zvuků). Přes webové rozhraní je možné kontrolovat stav atrakcí, řídit je a nastavovat, podle potřeby obsluhy. Toto nastavení je možné také vzdáleně, např. pro servis či úpravu programu na dálku.

Závěr:

 • I když se nejedná fyzicky o jeden systém, vzájemným propojení komunikačních rozhraní RS485, RFID 125kHz a sítě LAN se podařilo vystavět ovládání i řízení celého parku jako jeden celek.
 • Použitím ověřených a spolehlivých komponent je splněn požadavek na robustnost a stabilitu, která je ověřena 5-ti lety provozu ve venkovním prostředí.
 • Zajímavá je i finanční stránka projektu, která vyšla na 1/3 původního plánovaného rozpočtu řízení parku.
 • Bylo otestováno i několik desítek hráčů ve hře najednou a to bez problémů s komunikací systémů Foxtrot a nadřazeným serverem.

Služby a použité technologie