TECO - Automatizace - Detail

 

Testovací panel pro výuku systému Tecomat Foxtrot - Ostravská univerzita, Česká republika

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Testovací panel pro výuku systému Tecomat Foxtrot - Ostravská univerzita, Česká republika
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: FAMFULÍK s.r.o.

Tento panel byl připraven na míru Ostravské univerzitě našim ostravským integrátorem společností FAMFULÍK s.r.o. Pomáhá nejen při výuce studentů, ale i dalším zájemcům při testování reálných aplikací vyvinutých pro řídicí systémy Tecomat Foxtrot. Hlavní výhodou je, že software lze odladit na jednom místě, protože na panelu jsou umístěné různé druhy snímačů i ovládacích prvků. V reálu jsou tyto prvky rozmístěny po celém domě a testovat funkčnost programu je tak velmi nepřehledné a časově náročné. Díky panelu si studenti mohou vyzkoušet v univerzitní laboratoři, nakolik jimi vytvořený program splňuje příslušné požadavky.

Přímo na panelu jsou umístěné LED pásky různých barev. Pomocí programu, který si zájemci sami navrhnou, je mohou nejen vypínat a zapínat, ale také měnit intenzitu osvětlení, popř. je rozsvěcet různých barevných kombinacích.

Pomocí vizualizací, které se zobrazí na dotykovém LCD displeji, je možné testovat také programy na ovládání žaluzií, vytápění a dalších přístrojů a zařízení.

Na panelu jsou umístěné:

  • Snímače - řídícímu systému dodávají aktuální informace o teplotě, vlhkosti a koncentraci CO2 ve vzduchu, o elektrických parametrech připojených spotřebičů apod.
  • Ovládací prvky - nástěnná tlačítka, dotykový LCD displej, rádiový spínač, čtečka RFID karet, rádiový ovladač (tzv. klíčenka)
  • Hlasový modul - dokáže přehrávat audio nahrávky - slovní oznámení, popř. varování, znělky, hudební skladby nebo jejich části (nahrazují zvonění u dveří, začátek a konec vyučování apod.)

Služby a použité technologie