TECO - Automatizace - Detail

 

Výuka programování a aplikací programovatelných automatů (PLC) na VOŠ a SPŠE Františka Křižíka, Praha

Popis reference

  • Země: Česká republika, Praha
  • Název akce: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1
    • 5 výukových pracovišť pro výuku automatizace
    • 5 výukových pracovišť pro výuku systémové instalace
  • Rok realizace: 2015
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP1014, Moduly Edu-mod
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Výuka tohoto oboru má na škole více než 20-ti letou tradici.

Výuka probíhá v laboratoři (viz Obr. 1), která je vybavena potřebnými technickými prostředky. Osm pracovních stolů pro žáky je uspořádáno do dvou protilehlých řad, pracovní stůl učitele je umístěn příčně v čele těchto řad. U jednoho stolu mohou pracovat dva žáci. Každý má k dispozici samostatný osobní počítač, na kterém vytváří řídící program pro zadanou aplikaci. Společně pak užívají jeden výukový panel, který slouží k ověření správné funkce a k ladění navrženého řídícího programu.

Výukový panel obsahuje  nosnou tvarovanou desku, pohyblivý přívod 230 VAC s vypínačem, lištu pro montáž modulů, zdroj napětí 24 VDC; 2,5 A, základní modul Tecomat Foxtrot CP 1014, propojovací konektor, 8 kusů spínačů, které je možno připojit k logickým vstupům základního modulu pohyblivým kabelem přes propojovací konektor a 8 přístrojových svorek, které se připojují k logickým výstupům základního modulu a ke zdroji 24 VDC stejným způsobem.

 

odle potřeby a dle konkrétní řešené úlohy lze na montážní lištu výukového panelu připevnit některý z modelů řízeného technologického procesu (např. modely ze sady Edu-mod). Model se připojí k PLC pomocí pohyblivého kabelu přes propojovací konektor. Pohyblivým přívodem lze k výukovému panelu stejným způsobem připojit také externí modely, které byly stejně jako výukové panely navrženy a vyrobeny vlastními silami ve škole (viz Obr. 3).

Všechny počítače a programovatelné automaty používají pro vzájemnou komunikaci lokální síť školy.

Pavel Kohoutek,
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Služby a použité technologie