TECO - Automatizace - Detail

 

Zkušební zařízení pro cyklické proudové zatěžování dle ČSN EN 50393

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Zkušební zařízení pro cyklické proudové zatěžování dle ČSN EN 50393
  • Realizace: Jan Rittich – Kabelovna Kabex a.s.
  • Rok realizace: 2011
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP-1005 + IT-1602
  • Programové vybavení: Mosaic, WEB MAker

Firma Kabex se od roku 1994 úspěšně etabluje na trhu s kabely. Výrobní program je zaměřen zejména na oblast kabelů oheň nešířících i ohniodolných, na kabely pro prostředí s vysokou úrovní rušivých elektromagnetických polí, na kabely s optickými vlákny a kompenzační a prodlužovací vedení k termočlánkům. Koaxiální kabely a kabelové soubory uzavírají ucelený soubor výrobků, jež naše společnost dodává svým zákazníkům.

Bezhalogenová konstrukce kabelů oheň nešířících nebo ohniodolných je velmi šetrná vůči životnímu prostředí, a to i v případě mimořádných událostí. Navíc se právě tato naše konstrukce vyznačuje velmi dlouhou dobou použití kabelu v provozu. 

Stručný popis zařízení

Zařízení slouží pro kvalifikaci kabelového příslušenství dle normy ČSN EN 50393, cyklickým ohříváním jádra kabelu protékajícím proudem.

Současný stav dovoluje zatěžovat obvod zkoušeného kabelového příslušenství proudem až 104 A.

V budoucnu je plánováno rozšíření na zatěžovací proud až cca 1440 A.

Zároveň jsou během zkoušky logována všechna důležitá data (teploty, proud, počet dokončených cyklů a aktuální časová značka cyklu) s periodou 60s pro doložení kompletních dat o provedené zkoušce. V případě vzniku chyby, poruchy nebo nadefinované události dojde k asynchronnímu zápisu do souboru poruch a událostí a to vždy s časovou značkou pro pozdější přesné vyhodnocení příčiny poruchy.

Celé zkušební zařízení je ovládáno přímo prostřednictvím webových stránek ve Foxtrotu a malým ovládacím panelem. Přes webové stránky se nastavují veškeré parametry pro průběh zkoušky a celkové ovládání zkušebny. Zahájení a zastavení zkoušky včetně kvitování poruchy je možné také z malého ovládacího panelu, který je umístěn přímo na zkušebním zařízení.

Služby a použité technologie