TECO - Automatizace - Detail

 

Další reference z hutnictví a metalurgie

Popis reference

Vybrané reference z oblasti hutnictví a metalurgie

Řízení žíhací pece, ohřev a chlazení vsázky, řízení 26 plynových hořáků, komunikace přes Profibus DP (hořáky) a Ethernet (řídicí pracoviště) - Strojírny Třinec, a.s.

Obnova vážicího systému výběhu na ZPO 1 - Třinecké železárny a.s., Třinec

Rekonstrukce řízení kolejové váhy pro vážení torpédomísičů - Třinecké železárny a.s., Třinec

Měření teplot pohonů válcovacích stolic - Třinecké železárny a.s., Třinec

Svislý ohřev pánví na elektroocelárně - Třinecké železárny a.s., Třinec

Kontijemná trať, přísun sochorů do pece a odsun do dvoužilové válcovací tratě - Třinecké železárny a.s., Třinec

Hrubá válcovna - odstraňování brad na kontislitcích - Třinecké železárny a.s., Třinec

Hrubá válcovna - řízení sochorového valníku - Třinecké železárny a.s., Třinec

Hrubá válcovna - řízení stejnosměrného valníku - Třinecké železárny a.s., Třinec

Řízení pohonů blokovny - Třinecké železárny a.s., Třinec

Brusírna sochorů - náhrada reléového řízení na brusce Schülter - Třinecké železárny a.s., Třinec

Řízení podtlaku spalin na Aglomeraci Z - Třinecké železárny a.s., Třinec

Automatický informační systém sledování oběhu vzorků v TŽ - Třinecké železárny a.s., Třinec

Řízení rotační pece - Triangolo Hulín

Vodorovný ohřev pánví - Škoda Plzeň, Hutě s.r.o.

Rekonstrukce žíhací pece - PSP slévárna, a.s. Přerov

Řízení žíhací pece - Slévárny a.s. Třinec

4 žíhací pece a pomocný provoz - ESAB Vamberk

Služby a použité technologie