TECO - Automatizace - Detail

 

Další reference ze zemědělství

Popis reference

Výroba krmiv

Řídicí systém kompletní technologie na výrobu krmných směsí - řízení technologických cest, vícekomponentních vah, mikrolinky, váhy na vápenec s pneudopravou, šrotování surovin, míchání směsí a dalších procesů - Grana, a.s., VKS Záhoří

výroba krmných směsí - TAGREA, a.s. - silo Čekanice

výroba krmných směsí - CEREA, a.s. - VKS Jičín

Linka na výrobu masokostní moučky - ASAP Věž

Dodávka mikrolinky a rozšíření řídicího systému - ZZN Písek, a.s., VKS Záhoří

Dodávka a montáž vah a rozšíření řídicího systému - VKS Pohledští Dvořáci

Dodávka řídicího systému pro navažování a úprava váhy - ZOS a.s. Kačina, Nové Dvory

Rekonstrukce ŘS VKS  - ZZN Zábřeh a.s.

Rekonstrukce ŘS pro VKS - Slavkovské krmné směsi a.s.

Rekonstrukce VKS - CEREA a.s., VKS Smiřice

Vážení a doprava krmných směsí - ZZN a.s Svitavy

Dodávka váhy a 3.etapa rozšíření řídicího systému - ZZN Písek, a.s., VKS Záhoří

Rekonstrukce ŘS 2.etapa - ZZN Písek, a.s., VKS Záhoří

ŘS výrobna krmných směsí - ZZN Polabí a.s. Kolín

Vážení a doprava krmných směsí - ZZN Semily a.s. VKS Turnov

Dodávka ŘS pro VKS - ZZN Žďár nad Sázavou a.s.

Rekonstrukce ŘS VKS  - ZZN Česká Skalice, VKS Trutnov

Rekonstrukce ŘS a vah pro VKS - CEREA a.s., VKS Nový Bydžov

Rekonstrukce ŘS a vah pro VKS - VKS Ing. Hnilička Miroslav

Řízení výroby krmných směsí - VKS Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Výrobna krmných směsí, rekonstrukce - ZZN Polabí a.s. , Kolín, VOS Pečky

Výroba rostliného oleje

ŘS linky na čištění rostlinného oleje - AGROHELIOS Rakšice

ŘS Výrobna krmných směsí, lisovna oleje - Poľnonákup Bebrava a.s., Rybany u Bánovců n/B., Slovensko

ŘS lisovny řepkového oleje - ZZN Slaný a.s

Asanační stanice

Kompletní řízení podniku na zpracování odpadů z masokombinátů. Zpracování suroviny - hydrolizace, sterilizace, lisování a tukové hospodářství, kompletní moučkárna a expedice. Nepřímo související část je čistička odpadních vod - Asanační závod Dlugi Borek, Polsko

Řídící a monit. systém pro provoz kafilerie - ASAP Věž

Biologická čistička odpadních vod - ASAP Věž

Řízení a monitorování přípravny kafilérie - ASAVET Biřkov, s.r.o.

Čerpací stanice a úpravna vody pro kotelnu - ASAVET Biřkov, s.r.o.

Služby a použité technologie