TECO - Automatizace - Detail

 

Komplexní monitoring strojů ve společnosti Kovolis Hedvikov

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Komplexní monitoring strojů ve společnosti Kovolis Hedvikov
  • Realizace: Kybertec s.r.o.
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic, SCADA Reliance

Firma Kovolis Hedvikov v Třemošnici na Chrudimsku je se svými ročními 6 tisíci tunami zpracovaného hliníku největší tlakovou slévárnou v České republice i na Slovensku.

V roce 2014 firma Kybertec zprovoznila pro investora Kovolis Hedvikov a dodavatelskou firmu ELKOPO, s.r.o.  systém monitoringu strojů v závodech Hedvikov a Ronov nad Doubravou. Monitorovány jsou výrobní parametry více než stovky strojů. Stroje jsou děleny na obráběcí centra, lisy a kontrolní zařízení. 

K monitoringu byl navržen distribuovaný systém s několika desítkami PAC Tecomat Foxtrot. Data jsou snímána jak přímo přes I/O (vstupy/výstupy), tak sériovými komunikacemi. V případě licích strojů se jedná o poměrně unikátní řešení, které není v ČR dosud nasazeno.

Zpracovaná data jsou dále poskytována nadřazenému systému Reliance verze 4.7.0. Ten je dále zpracuje. Pro každý monitorovaný stroj jsou k dispozici databáze, grafy, popř. další parametry, např. servisní. Pomocí skriptovacího nástroje jsou ve SCADA Reliance dále tvořeny statistiky. Ty slouží k celkovému přehledu o aktuální výkonnosti a výkonech provozů se stroji podle směn a dnů.

Pro práci se SCADA systémem je klíčovým prvkem Web rozhraní systému Reliance, kdy jsou používány jak Web klienti, tak Smart klienti. V rámci aplikace bylo také vybudováno typizované pracoviště obsluhy strojů s odolným PC a klientem Reliance a zpracováváním údajů z firemního čipového systému.

SCADA systém Reliance je zde dále propojen s implementovaným MES systémem (výměna dat probíhá přes MS SQL server), který je určen pro komplexní řízení výroby. Mezi těmito systémy pak probíhá výměna informací o vyráběných šaržích výrobků, aktuálních obsluhách strojů a dalších údajích.

Systém byl na přání zákazníka budován jako otevřený a dimenzovaný pro další rozšiřování. Tomuto přístupu odpovídají i HW a SW predispozice.

Rozhovor o Kovolisu Hedvikov  s ředitelem Miloslavem Pavlasem přinesl portál Svět průmyslu

Služby a použité technologie