TECO - Automatizace - Detail

 

Řídicí systém pro ropný terminál Black Sea Terminal - Gruzie

Popis reference

  • Země: Gruzie - Kulevi, Černé moře
  • Název akce: Řídicí systém překladiště ropných produktů Black Sea Terminal
  • Realizace: Teco a.s., Kontur Avtomatika
  • Rok realizace: 2006
  • Řídicí systém: 23x Tecomat TC700
  • Programové vybavení: Mosaic, Reliance

16. května 2008 gruzínský premiér Artur Rasizade slavnostně otevřel ropný terminál v Kulevi na Černém moři v blízkosti přístavu Poti. Terminál je důležitým transportním uzlem pro azerbajdžánský olej, motorovou naftu a mazut z Kaspického moře. Technologicky je určen pro přečerpání ropných derivátů dopravovaných  mezi Azerbajdžánem a Gruzií po železnici dále do velkokapacitních tanků (zde rozuměj nádrží) a odtud pak na námořní tankery. Vlastníkem terminálu je SOCAR - azerbajdžánská státní ropná společnost a jedna z největších společností na světě.

Rozloha terminálu je cca 4km2. Kapacita tanků je 320 000 tun, plánuje se rozšíření na 380 000 tun. Přečerpávací kapacita terminálu je 10 milionů tun ročně:  3 miliony tun oleje, 3 milony tun motorové nafty a 4 miliony tun mazutu. V současné době naplní do tankerů cca 250 000 tun měsíčně. Dosud absolutní měsiční rekord je 353,787 tun dosažený v  květnu 2011. Terminál se pyšní i rekordem z prosince roku 2010, kdy 100 000 tunový tanker naplnili místo obvyklých 34 hodin, za pouhých 18 hodin a 45 minut. 

Pro tento terminál dodala firma Teco v roce 2006 kompletní řídicí systém distribuovaný do celkem 17 uzlů propojených navzájem optickou sítí. V centrálním dispečinku jsou všechny uzly propojeny a centralizovány do SCADA systému Reliance.

Služby a použité technologie