TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení kotle na uhlí v teplárně Veolia - Kolín

Popis reference

  • Země: Česká Republika
  • Název akce: Řízení kotle na uhlí v teplárně Veolia Energie Kolín a.s.
  • Řídicí systém: Tecomat TC 700
  • Rok realizace: 2016
  • Programové vybavení: Mosaic, vizualizace dispečniku - Reliance 4
  • Realizace: Elpro Kolín s.r.o.

Náš řídicí systém Tecomat TC700 je od července 2016 úspěšně nainstalován pro řízení uhelného kotle K5 v teplárně Veolia Energie Kolín a.s.

Obsluha dispečinku teplárny má díky našemu systému Tecomat TC700 lepší možnosti pro plynulé řízení, regulaci a optimalizaci všech procesů uhelného kotle. Vizualizace všech měřených a řízených veličin v systému Reliance 4 dává obsluze přesný přehled o průběhu celého procesu výroby tepla a teplé užitkové vody pro obyvatele všech městských částí Kolína.

Po měsíci bezchybného zkušebního provozu byl kotel v srpnu 2016 předán do trvalého provozu.

Služby a použité technologie